หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 26 ก.ย. 2023 5:42 pm
โดย meeting
การประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น

Not able to open ./cache/data_global.php