หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งผู้ใช้งานระบบเอกสารการประชุมออนไลน์

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 10 พ.ย. 2010 11:14 am
โดย admin
เนื่องจากระบบเดิมที่เคยฝากไว้กับศูนย์ ICT ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และไม่สามารถกู้ระบบเดิมได้ ผู้ดูแลระบบจึงได้ทำการติดตั้งระบบใหม่ ที่ server ของเทศบาลนครขอนแก่น แทน และสร้างผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ของแต่ละสำนัก/กองไว้ในเบื้องต้นแล้ว โดยสำนักปลัดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป แต่ทางสำนัก/กองสามารถสมัครเข้าใช้งานเองได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง สมัครสมาชิก เข้าใช้งาน ระบบอีกครั้งหนึ่ง และผู้ดูแลระบบจะทำการอนุมัติผู้ใช้งานเอง เพื่อป้องกันการบุกรุกทางระบบอินเตอร์เน็ต(spam,virus,worm,trojan,hacker) และเพื่อความต่อเนื่องของการใช้งานระบบต่อไป..

Not able to open ./cache/data_global.php