HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวนัชช์นลิน จินต์โสภาภัทร 0897130848 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.232 14 มีนาคม 2559
08:23:00 น.
สั่งปริ้นซ์ในระบบอีลาแอสไม่ได้ อินเตอร์เน็ต ของ kkmuni health หลุดบ่อย โหลด plug in elaas ปรับปรุง Software 0.00
ชัชนก 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.212 11 มีนาคม 2559
15:10:00 น.
เครื่องค้างอยู่หน้า bios ไม่บูธเข้าหน้า windows set bios ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธ์ุ 0815342569 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.88 08 มีนาคม 2559
11:15:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริลักษณ์ 090-591-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 07 มีนาคม 2559
14:46:00 น.
เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ ตรวจสอบหมายเลขไอพี ปรับปรุง Software 0.00
ภัทรนัน 0897107918ภายใน1112 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.124 07 มีนาคม 2559
11:58:00 น.
-อ่านไฟส์ที่เป็น PDF ไม่ได้ค่ะ -Scan ไม่ได้ค่ะ -เวลา Shut down เครื่องจะทำการประมวลผลหรืออย่างไรไม่ทราบค่ะ กว่าจะปิดเครื่องให้ค่ะ มันฟ้องเหมือนกับว่ Activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นายนพดล 094-9069772 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.48 07 มีนาคม 2559
10:58:00 น.
เปิดหน้าจอไม่ติด M/B เสีย รอเปลี่ยนอุปกรณ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 0800139996 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.107 03 มีนาคม 2559
08:38:00 น.
เข้าใช้ไวไฟไม่ได้ และไวไฟ kkmuni ฟรีไวไฟ เข้าใช้งานไม่ได้เลย เปลี่ยนหัว RJ45 อุปกรณ์ PoE ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาววรางคณา วรราช 0845598574 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 01 มีนาคม 2559
09:36:00 น.
เครื่องติดไวรัส กำจัดไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา บุญหนา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 29 กุมภาพันธ์ 2559
09:34:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ทำความสะอาดหน้าสัมผัสแรม ปรับปรุง Hareware 2.00
ขนิษฐา 084049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 29 กุมภาพันธ์ 2559
09:26:00 น.
เข้า internet ไม่ได้ ติดไวรัส ปรับปรุง Software 2.00
สกาวรัตน์อัจฉรา สีผาย 0815568974 สำนักการคลัง 192.168.11.143 18 กุมภาพันธ์ 2559
16:16:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ เปลี่ยน HDD ปรับปรุง Hareware 1,700.00
นางเนตรนภา คลังสิน 0862390185 สำนักการศึกษา 192.168.14.57 18 กุมภาพันธ์ 2559
11:17:00 น.
ใช้ internet ไม่ได้ ใส่หมายเลข IP Address ปรับปรุง Software 2.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 17 กุมภาพันธ์ 2559
14:33:00 น.
สั่งปริ๊น e-laas ไม่ได้ โหลด plug in e-laas มาติดตั้ง ปรับปรุง Software 2.00
พี่ แหวว 0815568974 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 17 กุมภาพันธ์ 2559
14:29:00 น.
ไม่มีภาพ หน้าจอดำ เปลี่ยน สายสัญญาณ ปรับปรุง Hareware 150.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 0815342569 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 กุมภาพันธ์ 2559
12:47:00 น.
ใช้ Control Panel ไม่ได้ แก้ไข policy group ปรับปรุง Software 2.00
จริยา 084049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 16 กุมภาพันธ์ 2559
11:11:00 น.
แชร์ปริ้นเตอร์ แชร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 5.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 กุมภาพันธ์ 2559
10:19:00 น.
control panel หายไป แก้ไข policy group ปรับปรุง Software 5.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0862390185 สำนักการคลัง 192.168.11.205 16 กุมภาพันธ์ 2559
09:00:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊เตอร์ ปรับปรุง Software 2.00
นางณัฐรดา พรหมชมชา 0815342569 สำนักการคลัง 192.168.11.131 12 กุมภาพันธ์ 2559
09:27:00 น.
ใช้งานเบราเซอร์ไม่ได้ เวลาไม่ตรง เปลี่ยนถ่าน BIOS 30.00
สุเมธ 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.88 11 กุมภาพันธ์ 2559
14:27:00 น.
ลงวินโด ฝ่ายแผนที่ภาษี ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 15.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น