HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 15 ธันวาคม 2564
10:44:00 น.
แชร์เครื่องปริ้นค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสรีวรรณ สงวนทรัพย์ 083 2903499 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 09 ธันวาคม 2564
10:02:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แต่ไฟเข้า แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 0896200050 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 07 ธันวาคม 2564
09:28:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
อานนท์ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.233 02 ธันวาคม 2564
13:18:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 02 ธันวาคม 2564
11:52:00 น.
เครื่องแฮงค่ะ ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนพัดลม CPU ปรับปรุง Hareware 900.00
พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 30 พฤศจิกายน 2564
09:15:00 น.
หน่าจอเปิดไม่ได้ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นัฐกานต์ คำแสนโคตร 0833368590 สำนักการคลัง 192.168.11.79 29 พฤศจิกายน 2564
14:07:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 26 พฤศจิกายน 2564
14:00:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่่ได้ เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย ปรับปรุง Hareware 800.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.145 25 พฤศจิกายน 2564
13:46:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 22 พฤศจิกายน 2564
16:05:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 22 พฤศจิกายน 2564
16:04:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายสกาวุธ บุญตัน 0883369548 สำนักการคลัง 192.168.11. 22 พฤศจิกายน 2564
13:55:00 น.
เครื่อง PC สั่งปริ้นงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธาริดา อินทนนท์ 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.145 19 พฤศจิกายน 2564
09:37:00 น.
ใช้ระบบเน็ตเวริคไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วิจิตรา 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 12 พฤศจิกายน 2564
10:07:00 น.
เปิดเครื่องครั้งแรกจอขึ้นเส้น ต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
จุลลดา คำคลี่ 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.59 12 พฤศจิกายน 2564
10:05:00 น.
ขึ้นจอสีฟ้า เปิดเครื่องไม่ได้ ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 11 พฤศจิกายน 2564
09:15:00 น.
เครื่องขึ้นฟ้อง window expier soon เครื่องปริ๊นงานไม่ออก activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 09 พฤศจิกายน 2564
13:12:00 น.
ปริ้นไม่ได้ มาเชื่อมเครื่องปริ้นให้ใหม่ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ 092-1451461 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 09 พฤศจิกายน 2564
09:18:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ 092-1451461 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 09 พฤศจิกายน 2564
09:18:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ปวีณา 0872336565 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.81 08 พฤศจิกายน 2564
10:55:00 น.
จอคอมเป็นสีฟ้า ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น