HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุดใจ ศรีเศษ 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.28 04 ธันวาคม 2561
08:57:00 น.
เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ 0816618982 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 04 ธันวาคม 2561
08:46:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 29 พฤศจิกายน 2561
13:18:00 น.
เข้า internet ไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 29 พฤศจิกายน 2561
11:54:00 น.
เล่นเน๊ต WiFi ไม่ได้ ลง driver wireless card ปรับปรุง Software 0.00
เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 088-0273714 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 29 พฤศจิกายน 2561
10:34:00 น.
โหลดไลน์พีซีใช้ไม่ได้/การอ่านเครื่องปปริ๊นส์ระบบไม่จำข้อมูล ต้องเปลี่ยนเองทุกกครั้ง/ เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาพร อินทรพาณิช 0819655682 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.2.78 26 พฤศจิกายน 2561
14:35:00 น.
สั่งปริ้นงานไม่ได้ เครื่องรวน เปิดใช้งานช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 26 พฤศจิกายน 2561
14:03:00 น.
เน็ตเข้าไม่ได้ จะส่งงาน set DNS ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0945568792 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 23 พฤศจิกายน 2561
10:58:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ 0858513017 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 21 พฤศจิกายน 2561
13:23:00 น.
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุกัลยา บริบูรณ์ 0812393958 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 19 พฤศจิกายน 2561
11:23:00 น.
หน้าจอดับเครื่องค้างและติดตั้งเครื่องปริ๊นใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 15 พฤศจิกายน 2561
13:59:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิไลภรณ์ กองเกิด 0641575305 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 13 พฤศจิกายน 2561
14:51:00 น.
ติดตั้งปริ้นเตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
จีระนันท์ 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 12 พฤศจิกายน 2561
15:01:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งาน ช้ามาก ไม่สามารถทำงานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 12 พฤศจิกายน 2561
10:19:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นายณัฐวุฒิ ชูสกุล 0865334215 สำนักการศึกษา 192.168.14.78 06 พฤศจิกายน 2561
10:23:00 น.
แบ่งฮาร์ดดิสก์ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สวีวรรณ 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.57 05 พฤศจิกายน 2561
09:36:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,300.00
นางนัชชา ศรีโนนชัย 0858513017 สำนักการคลัง 192.168.11.130 02 พฤศจิกายน 2561
10:55:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,400.00
ชลันดา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.130 02 พฤศจิกายน 2561
09:30:00 น.
ไม่สามารถต่อสาย lan ได้ เพิ่มสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 02 พฤศจิกายน 2561
09:21:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่,สแกนไวรัส,เชื่อมต่อเครื่องปริ้นใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุกัญญา พันธ์เดช 061-9291222 สำนักการคลัง 192.168.11.169 01 พฤศจิกายน 2561
15:47:00 น.
เปิดเครืองคอมพิวเตอร์ติดยาก สวิตส์ power on เสีย ปรับปรุง Hareware 50.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น