ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ พรหมศิริ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3810-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ตำแหน่งในสายงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู