นายเอกภัณฑ์ บุญกัณฑ์
     เลขที่ตำแหน่ง 01-01
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ภัยและบรรเทาภัย