สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อ-สกุล น.ส.กฤษฎาญชลี ธวัชโชติ
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เลขที่ตำแหน่ง 11-ภ-439

Total 41 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5