HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 29 กันยายน 2566
11:02:00 น.
เครื่องดับไปเฉยๆ 0.00
นางสุพัตรา ตาลเี 0956671232 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 26 กันยายน 2566
10:08:00 น.
Office ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.4 25 กันยายน 2566
12:42:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องร้องเรียน สป. ปริ้นงานไม่ออก set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 25 กันยายน 2566
09:42:00 น.
ช่องเสียบสายแลน ชำรุด ต้องเปลี่ยน 1 เครื่องคะ ช่องเสียบสายแลน ชำรุด ต้องเปลี่ยน ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.73 25 กันยายน 2566
09:28:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางโชติอาภาณ์ แสนคำ 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.216 25 กันยายน 2566
09:16:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สายแลนหลุดหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 21 กันยายน 2566
09:53:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นงานออกจากคอมฯได้ สถานะเครื่องปริ๊น ออฟไลน์ยังเหลืออีก 1 เครื่องที่ปริีนไม่ออกคะ หน่วยความจำปริ๊นเตอร์เต็ม clear cash ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 20 กันยายน 2566
13:21:00 น.
เครื่องปริ๊น ปริ๊นงานไม่ออกสั่งปริ๊นจากเครื่องคอมฯไม่ได้ หน่วยความจำปริ๊นเตอร์เต็ม clear cash ปรับปรุง Software 0.00
โก้ 0642919871 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 14 กันยายน 2566
11:15:00 น.
ปริ้นไม่ออกครับเนื่องจากแจ้งว่าข้อมูลเต็ม ล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็น ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.91 01 กันยายน 2566
14:31:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้งาน microsoft office ได้ Activate MS office ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.91 01 กันยายน 2566
14:31:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้งาน microsoft office ได้ Activate MS office ปรับปรุง Software 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 0979505454 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 01 กันยายน 2566
10:26:00 น.
เปิดคอมไม่ได้ค่ะ รบกวนด้วย มีงานด่วน ญัตติต้องแก้ไขค่ะ Windows update ปรับปรุง Software 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 31 สิงหาคม 2566
09:39:00 น.
เข้าระบบติดตามฎีกาไม่ได้ค่ะ แก้ไข ปรับปรุง URL ส่วนกลาง ปรับปรุง Software 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 0816625927 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 29 สิงหาคม 2566
10:43:00 น.
เครื่องปริ๊นซ์ใช้งานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ชวรินทร์ 0645534825 สำนักการคลัง 192.168.11.203 28 สิงหาคม 2566
09:19:00 น.
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.184 28 สิงหาคม 2566
09:14:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา 0889955394 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 23 สิงหาคม 2566
10:49:00 น.
เปิดวีดีโอไม่ได้แจ้งว่า ระบบไม่รองรับ โปรแรมเล่นมีปัญหา ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.รุ่งวรินทร์ ไวยธิติวัชร์(นก ตรวจสอบภายใน) 0856655195 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.153 16 สิงหาคม 2566
15:55:00 น.
ไม่สามาถพิมพ์งานได้ค่ะ การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เนื่องจากส่วนที่เลือกถูกล็อก activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี กิติมังกร 0973017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.99 15 สิงหาคม 2566
14:22:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด m/b เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุชาดา 0833325885 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 สิงหาคม 2566
15:10:00 น.
สั่งพิมพ์งานไม่ได้ค่ะ setprinter ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น