HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 กุมภาพันธ์ 2566
09:44:00 น.
ใช้โปรแกรม excel ไม่ได้ 0.00
มนัญญา 0889955394 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 23 กุมภาพันธ์ 2566
09:23:00 น.
เปิดคอมพ์ไม่ได้ หน้าจอดำ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.นิโลบล ดรลาดพันธ์ 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.184 22 กุมภาพันธ์ 2566
13:59:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.นิโลบล ดรลาดพันธ์ 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.184 22 กุมภาพันธ์ 2566
13:57:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
กมลนิตย์ กองโฉม 0969899450 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 22 กุมภาพันธ์ 2566
11:46:00 น.
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ค้างหน้าจอ repairing diak errors 3 วันแล้วค่ะ hdd เสีย เปลี่ยน ปรับปรุง Hareware 1,600.00
งานเภสัชกรรม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0991681532 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2566
10:33:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
วรวลัญช์ 0615490538 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2566
08:36:00 น.
ไฟไม่เข้าเครื่องปริ้นเตอร์ 0.00
รุ่งทิพย์ โกนิตย์ 0838130081 สำนักการศึกษา 192.168.14.45 20 กุมภาพันธ์ 2566
15:34:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 20 กุมภาพันธ์ 2566
09:57:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา โพธินาม 0973189023 สำนักการคลัง 192.168.11.168 17 กุมภาพันธ์ 2566
12:58:00 น.
ติดตั้งปริ้นเตอร์ค่ะ ติดตั้งปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา โพธินาม 0973189023 สำนักการคลัง 192.168.11.168 17 กุมภาพันธ์ 2566
09:50:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้น 0.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม 0945152691 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 กุมภาพันธ์ 2566
10:34:00 น.
ปริ้นเตอร์ ใช้งานไม่ได้ 0.00
ภัทราภรณ์ 0637122319 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กุมภาพันธ์ 2566
16:00:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ฝ่ายอำนวยการ 0.00
ภัทราภรณ์ 06 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กุมภาพันธ์ 2566
15:54:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง 0.00
ต้องตา 0862242133 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 14 กุมภาพันธ์ 2566
10:03:00 น.
ขึ้นข้อความ “Automatic Repair” Your PC did not start correctly ลงโปรแกรมใหม่ windows repair ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 14 กุมภาพันธ์ 2566
08:48:00 น.
คอมเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ธรรมสัจจา นกพุทธา 0885503727 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.103 13 กุมภาพันธ์ 2566
11:03:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ ขึ้นข้อความ Microsoft Office LTSC Professionnal Plus 2021 Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสุติตรา เสนาสิงห์ 0846841931 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.73 13 กุมภาพันธ์ 2566
09:48:00 น.
เปิดโปรแกรมพิมพ์งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ธนิดา ศรีบุญยอด 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.184 13 กุมภาพันธ์ 2566
08:42:00 น.
word excel ใช้ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 10 กุมภาพันธ์ 2566
11:18:00 น.
เครื่องเออเร่อเวลาเข้าระบบ egp chek host ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น