HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พูลทรัยพ์ ศรีเศษ 0825411565 สำนักการคลัง 192.168.11.208 17 พฤศจิกายน 2566
11:10:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แก้ไข IP Address ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 17 พฤศจิกายน 2566
10:43:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แก้ไข IP Address ปรับปรุง Software 0.00
เมธินี 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 16 พฤศจิกายน 2566
10:23:00 น.
คอมพิวเตอร์ใช้ รูปแบบตัวอักษร th sarabun PSK ไม่ได้ค่ะ uninstall update windows pack ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 14 พฤศจิกายน 2566
13:15:00 น.
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฐิติมา นาทันริ 0816720140 สำนักการคลัง 192.168.11.206 14 พฤศจิกายน 2566
11:03:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
เมธินี 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 14 พฤศจิกายน 2566
10:32:00 น.
ปริ้นออกทางเครื่อง Canon สี ไม่ได้ค่ะ Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แก้วอุดม 0902733186 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.158 14 พฤศจิกายน 2566
10:16:00 น.
ปริ้นไม่ออก Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แก้วอุดม 0902733186 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.158 14 พฤศจิกายน 2566
10:16:00 น.
ปริ้นไม่ออก Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
พรรณนิดา 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.61 13 พฤศจิกายน 2566
15:51:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ได้ Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
ลลิดา กิติมังกร 043-009842 สำนักการคลัง 192.168.11. 13 พฤศจิกายน 2566
12:22:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางเมธนี สุดเสนาะ 090-2733186 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 13 พฤศจิกายน 2566
11:35:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไมได้ Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.77 13 พฤศจิกายน 2566
10:43:00 น.
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ปริ้นไม่ออก Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
พูลทรัพย์ 043-009842 สำนักการคลัง 192.168.11.208 10 พฤศจิกายน 2566
14:53:00 น.
แอดปริ้นเตอร์ Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
พูลทรัพย์ 043-009842 สำนักการคลัง 192.168.11.84 10 พฤศจิกายน 2566
14:52:00 น.
แอดปริ้นเตอร์ Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
ญาดา ไพศาลพงศ์ 0832356644 สำนักการศึกษา 192.168. 10 พฤศจิกายน 2566
13:28:00 น.
Microsoft หมดอายุ Active Microsoft Office ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.77 10 พฤศจิกายน 2566
12:15:00 น.
ต่อปริ้นเตอร์ค่ะ Add printer ปรับปรุง Software 0.00
ลลิดา กิติมังกร 043-009842 สำนักการคลัง 192.168.11. 10 พฤศจิกายน 2566
12:15:00 น.
เครื่องคอมดับและติดเปิดใหม่ค่ะ ปรับปรุง Windows ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 09 พฤศจิกายน 2566
14:28:00 น.
แป้นพิมพ์มีปัญหา ปรับปรุงภาษาใน Windows ปรับปรุง Software 0.00
นส.จิรา เนาวโรจน์ 0957745328 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.234 09 พฤศจิกายน 2566
13:50:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสียเปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
รณชัย 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.158 09 พฤศจิกายน 2566
09:12:00 น.
แบบอักษรไม่ตรงกับต้นฉบับ อัพเดดฟอนต์Windows ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น