HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จรัญญา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 26 กรกฎาคม 2565
11:30:00 น.
โปรแกรมword ใช้งานไม่ได้ เวลาสั่งปริ้น Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ศุภชัย บุพศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 26 กรกฎาคม 2565
10:17:00 น.
ไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ “Startup Repair” Your computer was unable to start และ window หมดอายุ , ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววีณา สินธุมา สำนักการศึกษา 192.168.14.71 25 กรกฎาคม 2565
09:22:00 น.
จอดำ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาววีณา สินธุมา สำนักการศึกษา 192.168.14.71 21 กรกฎาคม 2565
10:12:00 น.
จอมีไฟ แต่เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวเขมจิรา ภูสะทด สำนักการคลัง 192.168.11.246 21 กรกฎาคม 2565
10:07:00 น.
เปิดไม่ติดเลย แผงวงจรหลักเสีย ส่งเคลม ปรับปรุง Hareware 0.00
ชลันดา สำนักการคลัง 192.168.11.168 21 กรกฎาคม 2565
09:33:00 น.
เครื่องคอมเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า 0.00
นส.เยาวลักษณ์ ไชยวงษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.74 20 กรกฎาคม 2565
14:54:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 กรกฎาคม 2565
10:01:00 น.
เครื่องพริ๊นเตอร์มีปัญหา สั่งพริ๊นไม่ได้ 0.00
วัฒนา สีคาม สำนักการคลัง 192.168.11.115 18 กรกฎาคม 2565
14:37:00 น.
set printer set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเพ็ประกายมาส สาบุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กรกฎาคม 2565
09:49:00 น.
Windows error 0.00
นายโกวิท หรีกประโคน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.36 05 กรกฎาคม 2565
16:08:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 05 กรกฎาคม 2565
15:00:00 น.
ขอเพิ่มสายแลน เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ภูษิต สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 05 กรกฎาคม 2565
11:39:00 น.
จอฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ธันยธรณ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 กรกฎาคม 2565
10:03:00 น.
ต้องการแชร์การเชื่อมต่อเครื่องปริ้นค่ะ 0.00
จีระนัน นามพรม สำนักการคลัง 192.168.11.246 30 มิถุนายน 2565
13:30:00 น.
คอมดับ เปิดแล้วดับ ใช้งานไม่ได้ค่ะ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,600.00
วงศกร ไทยประเสริฐ สำนักการคลัง 192.168.11.168 29 มิถุนายน 2565
14:11:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ทิพย์ประภา ทองสี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 29 มิถุนายน 2565
09:52:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง สำนักการคลัง 192.168.11.183 29 มิถุนายน 2565
09:13:00 น.
วินโดว์หมดอายุการใช้งาน activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
14:03:00 น.
สั่งปริ้นซ์ไม่ได้ 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:49:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นซ์ และโปรแกรม word ทำงานช้า 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น