HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 กรกฎาคม 2561
09:30:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
น.ส.สุจิตรา เกียรติบุญสนอง 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.61 06 กรกฎาคม 2561
15:46:00 น.
ลงวินโดวใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา เกียรติบุญสนอง 0846291998 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กรกฎาคม 2561
13:04:00 น.
เครื่่องดับบ่อบ รูเสียบไฮร์ดีร์ไดร์ไม่ได้ ไวรัสลงเครื่อง 0.00
สุจิตรา เกียรติบุญสนอง 0846291998 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กรกฎาคม 2561
13:02:00 น.
เครื่องดับบ่อย รูเสียบเม้าท์และไฮร์ดีไดร์มีปัญหา เปิดไลฟ์แผ่นไม่ได้ 0.00
น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต 0945568792 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 05 กรกฎาคม 2561
11:17:00 น.
ขึ้นจอดำ ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางบงกร ศรีสอน 0849561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.47 05 กรกฎาคม 2561
11:09:00 น.
เปิดเครื่องเข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ เจริญผล 0832360701 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 03 กรกฎาคม 2561
16:12:00 น.
ขึ้นหน้าจอสีฟ้า,ลงวิโดวใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 043227911 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 กรกฎาคม 2561
14:03:00 น.
ตัวหนังสือขาด 0.00
น.ส.นิตยา วงศ์ชมภู 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 02 กรกฎาคม 2561
10:28:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เพาเวอร์ ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
นางไพรวรรณ นาชัยลาน 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.246 26 มิถุนายน 2561
15:30:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายเด่นนภา มีทา 0934932644 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.36 26 มิถุนายน 2561
15:03:00 น.
office ขึ้นให้ activated activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ทีฆะพันธ์ 0985565396 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.35 26 มิถุนายน 2561
12:43:00 น.
ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft office จะหมดอายุการใช้งาน activate office ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 26 มิถุนายน 2561
11:06:00 น.
ขอ IP Notebook ฝ่าย set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ 061-4565995 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 มิถุนายน 2561
13:12:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ทำงาน ไม่ดึงกระดาษ ด้องบิดขยับกล่องหมึก 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ 061-4565995 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 มิถุนายน 2561
13:06:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ดึงกระดาษ และต้องขยับกล่องหมึกถึงจะทำงาน แต่เครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ดึงกระดาษอยู่ดี 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 25 มิถุนายน 2561
10:02:00 น.
คอมฯหัวหน้า เปิดเครื่องไม่ติดค่ะ รบกวนด้วยค่ะ (ห้องร้องเรียน) dimm ram cleaning ปรับปรุง Hareware 0.00
ธาริดา อินทนนท์ 0955848255 สำนักการคลัง 192.168.11.145 22 มิถุนายน 2561
14:49:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ทินกร ธนาสว่างโชติ 0962523099 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.219 19 มิถุนายน 2561
12:48:00 น.
ปริ๊นเตอร์ดึงกระดาษข้างเดียว หมึกดำ หมึกสีไม่ออก ตลับหมึกเสียต้องเปลี่ยน ปรับปรุง Hareware 1,500.00
นายเฉลิม คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 19 มิถุนายน 2561
12:21:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก add printer ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ เจริญหล้า 0832360701 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 19 มิถุนายน 2561
12:02:00 น.
เครื่องมีอาการทำงานช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น