HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ศิริวรรณ 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.41 09 พฤศจิกายน 2566
09:11:00 น.
แบบอักษรไม่ตรงกับต้นฉบับ อัพเดดฟอนต์Windows ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา 0833328558 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.92 09 พฤศจิกายน 2566
09:10:00 น.
แบบอักษรไม่ตรงกับต้นฉบับ อัพเดดฟอนต์Windows ปรับปรุง Software 0.00
เมธินี 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 09 พฤศจิกายน 2566
09:09:00 น.
แบบอักษรไม่ตรงกับต้นฉบับ อัพเดดฟอนต์Windows ปรับปรุง Software 0.00
สุชาดา 0833328558 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.72 09 พฤศจิกายน 2566
09:09:00 น.
แบบอักษรไม่ตรงกับต้นฉบับ อัพเดดฟอนต์Windows ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยะนุช ผาดไธสง 0815454672 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.232 08 พฤศจิกายน 2566
09:30:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เปลี่ยน PowerSupply ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.41 07 พฤศจิกายน 2566
14:53:00 น.
เครื่องปริ้นสีปริ้นไม่ได้ ปรับเปลี่ยนสายเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 0966525656 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.69 07 พฤศจิกายน 2566
10:24:00 น.
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฐิติมา นาทันริ 0816720140 สำนักการคลัง 192.168.11.116 06 พฤศจิกายน 2566
15:45:00 น.
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ ปริ๊นไม่ออก Add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายรณชัย แก้มอุดม 090-2733186 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.158 06 พฤศจิกายน 2566
15:16:00 น.
เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นไม่ได้ Add Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐชา พันนา 0868587825 สำนักการคลัง 192.168.11.77 06 พฤศจิกายน 2566
14:57:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ได้ Add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 06 พฤศจิกายน 2566
14:28:00 น.
พิมพ์เอกสารลง โปรแกรม Word และ Ercel ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา สีหไตร 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.4 06 พฤศจิกายน 2566
09:34:00 น.
หน้าจอมีอาการค้าง Windows update restart ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อลิศรา อินไข 0857459492 สำนักการคลัง 192.168.11.184 06 พฤศจิกายน 2566
09:08:00 น.
เข้า EX ไม่ได้ Activate office 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 03 พฤศจิกายน 2566
13:16:00 น.
เครื่องพิมพ์หมึกกระจายเป็นจุดๆ ทำความสะอาดชุด Drum ปรับปรุง Hareware 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 03 พฤศจิกายน 2566
10:44:00 น.
แจ้งซ่อม CPU ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา 0889955394 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.125 02 พฤศจิกายน 2566
15:38:00 น.
cpu ดับเอง ใช้ไงานไม่ได้ เวลาเปิดเครื่องและทำงานช้ามาก แรมเสีย(หน่วยความจำหลัก) ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายธนายุทธ มณี 0868587825 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.224 02 พฤศจิกายน 2566
15:18:00 น.
เครื่องใหม่ ขอหมายเลขไอพี ทำทะเบียน ID และ IP ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 0635407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 02 พฤศจิกายน 2566
13:59:00 น.
เข้าระบบ e-lass ไม่ได้ เปลี่ยนเบราเซอร์ใช้งาน ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 01 พฤศจิกายน 2566
14:16:00 น.
จัดทำฎีกาในระบบ Laas เลือกแหล่งเงินงบประมาณไม่ได้ เปลี่ยนเบราเซอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0635407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 พฤศจิกายน 2566
10:09:00 น.
เข้า ระบบ e-lass ไม่ได้ เปลี่ยนเบราเซอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น