HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.147 29 พฤศจิกายน 2565
09:12:00 น.
เปิดลิงค์เว็บไซส์ไม่ได้คะ set printer spooler ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 25 พฤศจิกายน 2565
15:51:00 น.
เครื่งปลิิ้นไม่ติด set printer spooler ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.99 24 พฤศจิกายน 2565
14:51:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นซ์ add printer ปรับปรุง Software 0.00
วัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 23 พฤศจิกายน 2565
09:16:00 น.
ไม่สามารถเปิดการใช้งานได้ ระบบช้า ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
โหน่ง 0813695048 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 23 พฤศจิกายน 2565
09:15:00 น.
ไม่เข้าวินโดวส์ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,600.00
วรวลัญ 0615494538 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.147 23 พฤศจิกายน 2565
08:41:00 น.
เครื่องปลิ้นไม่ติด ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
วรวลัญ 0615494538 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 พฤศจิกายน 2565
08:39:00 น.
เครื่องปลิ้น ปลิ้นไม่ได้ 0.00
วรวลัญ 0615494538 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 พฤศจิกายน 2565
08:38:00 น.
ปลิ้นไม่ได้ 0.00
สญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 พฤศจิกายน 2565
10:15:00 น.
Microsoft Word หมดอายุ 0.00
พัทยา สอนประเทศ 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.147 21 พฤศจิกายน 2565
09:18:00 น.
ขึ้นอัพเดทตลอดเวลาคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ ชาปัด 0618972954 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 พฤศจิกายน 2565
13:44:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 พฤศจิกายน 2565
14:33:00 น.
สั่งพริ๊นไม่ออก 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 17 พฤศจิกายน 2565
13:22:00 น.
้เครื่องปลิ้นไม่ติด ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัยยา 0868552273 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 17 พฤศจิกายน 2565
10:07:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ หน้าจอมืด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.ขวัญข้าว พลเวียงคำ 0849561758 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 17 พฤศจิกายน 2565
10:01:00 น.
เปิดติดแล้วดับ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 16 พฤศจิกายน 2565
13:27:00 น.
เชื่อมเครื่องปลิ้น add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 0935561688 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 16 พฤศจิกายน 2565
10:59:00 น.
เปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย M/B ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นส.ธนาพร พลงาม 0935561688 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 16 พฤศจิกายน 2565
09:57:00 น.
เปิดไม่ติด การ์ดจอเสีย 1,600.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 พฤศจิกายน 2565
09:43:00 น.
ต่อสายแลน ลงโปรแกรมเครื่องปลิ้นใหม่ 0.00
นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา 094-2899158 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 พฤศจิกายน 2565
10:53:00 น.
สั่งพริ๊นเอกสารไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น