HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มกราคม 2566
10:10:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องพริ๊นเตอร์กับโน้ตบุ้ค 0.00
อลิศรา อินไข สำนักการคลัง 192.168.11.93 23 มกราคม 2566
09:10:00 น.
เครื่องปริ้นเช็คปริ้นไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
อลิศรา อินไข กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มกราคม 2566
09:08:00 น.
เครื่องปริ้นซ์เช็คปริ้นไม่ได้ 0.00
ชุติมา โพธินาม สำนักการคลัง 192.168.11. 19 มกราคม 2566
10:10:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
นายธรรมสัจจา นกพุทธา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.101 18 มกราคม 2566
15:34:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 มกราคม 2566
11:31:00 น.
ซีพียูเวลาเปิดเสียงดังมาก ดับถี่ๆใช้งานไม่ถึงครึ่ง ชม. ดับ รบกวนมารับเครื่องไปซ่อมในวันที่ 19 มค.66 ได้เลยนะคะ จะได้เครื่องอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 0.00
ธรรมสัจจา นกพุทธา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 มกราคม 2566
09:26:00 น.
สั่งปริ๊นงานไม่ได้ 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 มกราคม 2566
09:24:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้น add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธรรมสัจจา นกพุทธา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.103 18 มกราคม 2566
09:23:00 น.
สั่งปริ๊นงานไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 มกราคม 2566
08:58:00 น.
เครื่องพริ๊นเตอร์มีปัญหา 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล สำนักการศึกษา 192.168.14.43 12 มกราคม 2566
10:48:00 น.
เครื่อง เปิดไม่ขึ้น restart เองทุกครั้ง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 10 มกราคม 2566
13:26:00 น.
เครื่องเรียกข้อมูลมาไม่ครบ เรียกคืนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 10 มกราคม 2566
11:27:00 น.
เข้า Facebook ไม่ได้ค่ะ เปลี่ยน Browser ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 09 มกราคม 2566
09:07:00 น.
Download รูปภาพไม่ได้ ติดโปรแกรม IDM ติดตั้งโปรแรม IDM ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 06 มกราคม 2566
11:35:00 น.
เข้า share drive ไม่ได้ ศูนย์กลางข้อมูลภาพ map network drive ปรับปรุง Software 0.00
ธนานนท์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 06 มกราคม 2566
10:10:00 น.
เครื่องเปิดติดแล้วมีอาการค้างที่หน้าจอ กดอะไรไม่ได้ restart windows ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 06 มกราคม 2566
09:15:00 น.
excel save ไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม office ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 05 มกราคม 2566
16:43:00 น.
วินโด้ หมดอายุ Activate windows ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา ศรีแสง สำนักการคลัง 192.168.11.216 05 มกราคม 2566
09:50:00 น.
ไม่สามารถเปิดไฟล์งาน excel ได้ แก้ไขโปรแกรม office ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 04 มกราคม 2566
15:02:00 น.
โปรแกรม excel save ไมได้ ติดตั้ง excel ก่อน ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น