HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ธัญพร เดชนอก 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 13 สิงหาคม 2562
13:42:00 น.
เมนู Chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยม อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 13 สิงหาคม 2562
13:39:00 น.
เมนู chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นันณภา คำโสกเชือก 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 13 สิงหาคม 2562
13:33:00 น.
เมนู Chome อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
saharat 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 13 สิงหาคม 2562
10:25:00 น.
chrome ตัวหนังสือเป็นสี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 สิงหาคม 2562
10:04:00 น.
เข้าเน็ตได้แต่ตัวอักษร เป็นกล่องสี่เหลี่ยม จำนวน 3 เครื่องค่ะที่ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นายกิมมี้ ิหร่องบุตรศรี 0891875974 สำนักสวัสดิการ 192.168.10 09 สิงหาคม 2562
10:39:00 น.
ตัวหนังสือภาษาไทยเป็น4เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ชิดจันทร์ 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.91 09 สิงหาคม 2562
10:06:00 น.
เปิดแล้วดับห้อง ผ อ เบญญาภา 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 09 สิงหาคม 2562
10:03:00 น.
้เข้าโคมไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล 0813695048 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 08 สิงหาคม 2562
16:39:00 น.
ตัวหนังสือภาษาไทย เป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วครับ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 08 สิงหาคม 2562
11:48:00 น.
ตัวหนังสือเป็นสี่เหลี่ยม (อีกแล้ว) ค่ะ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 06 สิงหาคม 2562
10:44:00 น.
ตัวหนังสือเป็นสี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิไลพร นาทันตอง 090-0314021 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.153 05 สิงหาคม 2562
16:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด และเครื่องขึ้นจอฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ดลฤดี 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 สิงหาคม 2562
11:04:00 น.
ไม่สามารถเข้าระบบบุคลากรได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวิไลพร นาทันตอง 0929205622 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 สิงหาคม 2562
10:56:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด 0.00
พี่ปุ้ย 098475563 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.112 01 สิงหาคม 2562
14:58:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 01 สิงหาคม 2562
11:25:00 น.
Chrome ภาษาไทย เป็น สี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0857761423 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 สิงหาคม 2562
10:47:00 น.
chrome ใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 กรกฎาคม 2562
15:54:00 น.
เมนูบาร์พิมพ์ภาษาไทยเป็นช่องสี่เหลี่ยม เข้าเน็ตไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล หิรัญเรือง 0872533350 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 19 กรกฎาคม 2562
10:28:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล หิรัญเรือง 0872533350 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 19 กรกฎาคม 2562
10:22:00 น.
เครื่องปริ้นค้าง ไม่ดึงกระดาษ และไม่ปริ้น 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น