HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 15 กุมภาพันธ์ 2562
09:42:00 น.
โหลดเอกสารไม่ได้ค่ะ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
จตุพร วรวงษ์ 0850110687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.234 14 กุมภาพันธ์ 2562
13:47:00 น.
พิมพ์อีลาแอลไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 13 กุมภาพันธ์ 2562
09:23:00 น.
เชื่อมเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 11 กุมภาพันธ์ 2562
15:52:00 น.
เครื่องทำงานช้ามาก และสั่งปรินไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
พุทธลักษ์ นนทะไชย 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.95 11 กุมภาพันธ์ 2562
13:50:00 น.
เครื่องช้า ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 05 กุมภาพันธ์ 2562
11:57:00 น.
ไดร์ C เต็ม แก้ไขด้วย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.สุจิตรา คำอ้อ 0849268755 สำนักการช่าง 192.168.13.241 05 กุมภาพันธ์ 2562
09:58:00 น.
ติดไวรัส ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง 0849268743 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 กุมภาพันธ์ 2562
09:57:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด 0812393958 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 04 กุมภาพันธ์ 2562
12:11:00 น.
ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 30 มกราคม 2562
11:52:00 น.
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางรุ่งทิพย์ โกนิตย์ 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.85 28 มกราคม 2562
15:10:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 28 มกราคม 2562
10:02:00 น.
เครื่องทำงานช้า ขอให้ลงwindow ใหม่ค่ะ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี มีอนันต์ 0849567854 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 24 มกราคม 2562
10:10:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี มีอนันต์ 043321185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 22 มกราคม 2562
15:50:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 22 มกราคม 2562
14:28:00 น.
เพิ่มเครื่องปริ้น ลงโปรแกรมเครื่องสแกน ติดตั้ง Driver Printer and scanner 0.00
พรเทพ สุตะชา 0994614440 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.85 18 มกราคม 2562
15:13:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางศศิธร นะรากุล 081-2656863 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.82 18 มกราคม 2562
15:11:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 18 มกราคม 2562
10:10:00 น.
add เครื่องปริ้น Ricoh ใช้ windows 10 add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณภัทร 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 15 มกราคม 2562
08:23:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 11 มกราคม 2562
11:19:00 น.
ms office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น