HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายสมโภช มณีศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 20 มีนาคม 2567
09:14:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.57 19 มีนาคม 2567
09:51:00 น.
เข้าไลน์ PC ไม่ได้ เช็คอินเทอร์เน็ตมือถือ แนะนำให้เชื่อม Wifi และแสกนLogin Line อีกครั้ง (P) ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิริวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.41 18 มีนาคม 2567
14:40:00 น.
เครื่องปริ้นสีปริ้นไม่ได้ เช็คเครื่องปริ้น ตลับสีดำหมดแนะนำให้สั่งซื้อ ตลับหมึกสีดำใหม่ (P) ปรับปรุง Software 0.00
นายเข็มชาติ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.72 15 มีนาคม 2567
13:53:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ IP ชนมีผู้ไม่ลงทะเบียนใช้ IP เดียวกันทำการค้นหาและเปลี่ยน(Y) ปรับปรุง Software 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.99 15 มีนาคม 2567
11:24:00 น.
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้(ID01068) ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด IP ชนมีผู้ไม่ลงทะเบียนใช้ IP เดียวกันทำการค้นหาและเปลี่ยน(Y) ปรับปรุง Software 0.00
ปวีณา พันธุออน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 14 มีนาคม 2567
14:16:00 น.
คอมพิวเตอร์มีปัญหา ปริ้นต์เอกสารไม่ได้ เช็คสถานะเครื่องปริ้น Add Driver Printer (P) ปรับปรุง Software 0.00
รัชนี ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 ตึกแก่น สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 14 มีนาคม 2567
13:36:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เช็คสถานะปริ้นเตอร์และAdd Driver Printer(P) ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส ไทยประเสริฐ สำนักการคลัง 192.168.11.159 14 มีนาคม 2567
11:18:00 น.
Lan ไม่ได้ เช็คไดรฟ์ที่จะทำการแชร์ และเพิ่มแชร์ไดร์ฟเครื่องคอมที่อยู่ใกล้เคียง (P) ปรับปรุง Software 0.00
อรัญญา งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่1 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 14 มีนาคม 2567
10:47:00 น.
Windowsหมดอายุค่ะ อธิบายให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ และ Add Driver Printer Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
อรัญญา งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่1 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 14 มีนาคม 2567
10:43:00 น.
Windowsหมดอายุค่ะ อธิบายให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ และ Add Driver Printer Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีคราม สำนักการศึกษา 192.168.14.88 13 มีนาคม 2567
13:47:00 น.
ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ เช็คปริ้นเตอร์ Add Driver Printer และ แชร์ปริ้นเตอร์(P) ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ สำนักการคลัง 192.168.11.159 13 มีนาคม 2567
10:43:00 น.
ไม่สามารถสี่งปริ้นได้ เช็คสถานะเครื่องปริ้นและ Add Driver Printer & Share Printer (P) ปรับปรุง Software 0.00
นายวัชรินทร์ ตราชู สำนักการศึกษา 192.168.14.57 13 มีนาคม 2567
10:23:00 น.
ระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักการศึกษา ไม่สามารถใช้งานได้ สาย Uplink มีปัญหา(Y) ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.130 12 มีนาคม 2567
10:13:00 น.
เสียบสายหูฟังแล้วไม่มีเสียงค่ะ เช็คสายหูฟัง เปิดไดรฟ์เวอร์ตัวเลือกการฟัง เลือกใช้สายหูฟัง (P) ปรับปรุง Software 0.00
ฉัตรชนก งานศูนย์บริการฯ1 (ตึกคอม) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 12 มีนาคม 2567
09:00:00 น.
โปรแกรมWord /excle จะสิ้นสุดเมื่อ 13 /3/67 (จะเปิดได้อย่างเดียว) เช็คการทำงาน Microsoft Office และ Activate Microsoft Office (P) ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี กิติมังกร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.99 11 มีนาคม 2567
11:38:00 น.
แชร์เน็ตเครื่องปริ้นซ์ Share Printer(Y) ปรับปรุง Software 0.00
พิมพ์ลภัส ดาราเฉลิมกุล สำนักการศึกษา 192.168.14.57 11 มีนาคม 2567
11:28:00 น.
ต้องการแชร์ปริ้นเตอร์ Share Printer(Y) ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.57 11 มีนาคม 2567
10:41:00 น.
รบกวนเชื่อมต่อ printer ให้ด้วยค่ะ เช็คเครื่องปริ้น Add Driver Printerใหม่ (P) ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพณา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 11 มีนาคม 2567
10:17:00 น.
Excel ใช้งานไม่ได้ Activate Office(Y) ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพณา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 11 มีนาคม 2567
10:17:00 น.
Excel ใช้งานไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น