HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
เฉลิมภพ คงกุทอง สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 07 มิถุนายน 2559
11:44:00 น.
1.เข้าเน็ตไม่ได้ สายหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.51 03 มิถุนายน 2559
13:13:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 มิถุนายน 2559
12:47:00 น.
เปิดไม่ได้ 0.00
จันทิรา ชะอินทร์วงค์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 30 พฤษภาคม 2559
16:33:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด (ฝ่ายส่วนร่วมฯ) ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวราลักษณ์ ศรีโนนชัย สำนักการคลัง 192.168.11.83 30 พฤษภาคม 2559
14:55:00 น.
ต้องการลง windows ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภาดา เพ็งหลอย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 30 พฤษภาคม 2559
11:05:00 น.
เปิดโปรแกรม Microsoft word ไม่ได้ค่ะ.. activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 30 พฤษภาคม 2559
10:13:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นาย ชายธง สงแดง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 26 พฤษภาคม 2559
11:22:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
คุณสุวรรณา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 25 พฤษภาคม 2559
15:06:00 น.
เครื่องคอม เป็นวินโดว์ 10 และเครื่องช้า และบุคคลอื่นไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ อยากให้เอาเครื่องไปลงวินโดว์ใหม่ เป็นวินโดว์ xp 2013 แทน เครื่องนี้ต้อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2559
14:18:00 น.
เครื่องช้า ติดไวรัส 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2559
12:41:00 น.
ติดไวรัส 0.00
นางสาวปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต์ สำนักการศึกษา 192.168.14.181 24 พฤษภาคม 2559
11:43:00 น.
เข้าวินโดส์วไม่ได้ ต้องการลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 24 พฤษภาคม 2559
09:26:00 น.
เครื่องคอมมันอัพเดทเป็นวินโดว์ 10 แล้วสั่งปริ้นไม่ได้ แชร์เครื่องปริ้นไม่ได้ ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 พฤษภาคม 2559
09:22:00 น.
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ เนื่องจากระบบคอมมันอัพเดทเป็นวินโดว์ 10 เมื่อมันอัพเดทไปแล้ว พอจะสั่งปริ้น ก็ปริ้นไม่ได้ และเครื่องอื่น ก็สั่งปริ้นมายัง 0.00
นายสกุลศักดิ์ สาสิทธิ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 พฤษภาคม 2559
10:44:00 น.
เครื่องพริ้นท์เตอร์ใช้การไม่ได้ อาจเกิดจากตลับหมึกมีปัญหา 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 พฤษภาคม 2559
10:10:00 น.
เครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตช้า ดิดไวรัส 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่่ยง สำนักการคลัง 192.168.11.85 19 พฤษภาคม 2559
10:07:00 น.
เครื่องช้ามาก ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อาภาพร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 19 พฤษภาคม 2559
10:05:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายติง นามมณทา สำนักการศึกษา 192.168.14.77 18 พฤษภาคม 2559
10:05:00 น.
เมื่อวานสแกนไวรัส...ยังไม่เสร็จเลยเครื่องก็ดับไป...เช้ามาเปิดเครื่องก็เข้าสู่หน้าวินโดว์แล้วก็มืดสนิทเลย ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชัชนก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.85 17 พฤษภาคม 2559
12:44:00 น.
พอ activate window แล้วเครื่องบูธวน ให้ restart ตลอด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น