HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณิชาภา ก่องนอก 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 27 สิงหาคม 2564
09:00:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
กนกรจ ชัยนิติกุล 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.87 27 สิงหาคม 2564
08:59:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ CPU มีเสียงดัง ram check error ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 18 สิงหาคม 2564
11:58:00 น.
Microsoft word เปิดแก้ไข พิมพ์งานไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางอรัญญา แสนจำสาร 4004 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 13 สิงหาคม 2564
10:46:00 น.
เปิดไม่ติด ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 11 สิงหาคม 2564
08:50:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 09 สิงหาคม 2564
09:10:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ธันยธรณ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 05 สิงหาคม 2564
09:50:00 น.
ใช้ pdf ไม่ได้ ติดตั้ง pdf reader ปรับปรุง Software 0.00
จิตรา แสนวัง 0971279868 สำนักการคลัง 192.168.11.94 04 สิงหาคม 2564
10:37:00 น.
รบกวนแชร์เครื่องปริ้นซ์คะ share printer ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 02 สิงหาคม 2564
16:06:00 น.
วินโดว์ หมดอายุ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0944616252 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.60 02 สิงหาคม 2564
09:59:00 น.
ปริ้นท์งานไม่ได้ ข้อมูลงานเซฟงานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
วิฑูรย์ 0985860097 สำนักการคลัง 192.168.11.11 22 กรกฎาคม 2564
10:37:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 14 กรกฎาคม 2564
14:04:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นงาน จากเครื่องปริ๊นได้ / ห้องรับเรื่องร้องเรียน set printer ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ 0816618982 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 12 กรกฎาคม 2564
10:36:00 น.
Office ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 086-3107892 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 22 มิถุนายน 2564
11:48:00 น.
หน้าจอขึ้นเป็นเส้น ซึ่งไม่สามารถอ่านได้ ซ่อมจอภาพ ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 22 มิถุนายน 2564
08:17:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 21 มิถุนายน 2564
07:39:00 น.
Microsoft office หมดอายุการใช้งาน activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายยุทธภูมิ 0873734994 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 18 มิถุนายน 2564
10:45:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนหม้อแปลงไฟ ปรับปรุง Software 800.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 08 มิถุนายน 2564
11:22:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ แชร์ ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น