HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จิรวดี ทองสืบสาย 0654168948 สำนักการคลัง 192.168.11.145 17 มีนาคม 2565
09:33:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 11 มีนาคม 2565
14:17:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่และระบบงานสารบรรณ ลงวินโดว์ใหม่และระบบงานสารบรรณ ปรับปรุง Software 0.00
นายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 10 มีนาคม 2565
14:36:00 น.
เชื่อมปริ๊นเตอร์ไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 10 มีนาคม 2565
10:51:00 น.
อยากให้ดูระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ 0873734994 สำนักการคลัง 192.168.11.159 07 มีนาคม 2565
11:59:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นิตยา สิมมะลี 043-222866 สำนักการคลัง 192.168.11.251 02 มีนาคม 2565
14:06:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ธันยธรณ์ 0646786623 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 02 มีนาคม 2565
10:39:00 น.
เปิด CPU ไม่ติดค่ะ ทำความสะอาด Dimm Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
กิตติพงษ์ 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 01 มีนาคม 2565
10:26:00 น.
ขอเดินสายแลน ติดตั้งสายแลนจุดใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
อุตมะรังษี ช่วงชิต 0866276363 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.22 22 กุมภาพันธ์ 2565
10:54:00 น.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ปรับปรุงจัดห้องใหม่ อยากให้เจ้าหน้าที่มาติดตั้งต่อสาย LAN Printer ให้ใหม่ค่ะ ติดตั้งสายแลนจุดใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวารุณี กิติมังกร 0973017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.30 22 กุมภาพันธ์ 2565
07:57:00 น.
ลงไดร์ฟเวอร์เครื่องปริ๊นซ์ ลงไดร์ฟเวอร์เครื่องปริ๊นซ์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 18 กุมภาพันธ์ 2565
11:12:00 น.
ใช้งานคอมไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 15 กุมภาพันธ์ 2565
11:12:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 10 กุมภาพันธ์ 2565
14:37:00 น.
เสียบหูฟังใส่คอมแล้วไม่ดัง set driver sounrcard ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ พี่ต่อ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 09 กุมภาพันธ์ 2565
17:04:00 น.
ไอพี ชนกัน เข้าเน็ตไม่ได้ค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 08 กุมภาพันธ์ 2565
14:07:00 น.
แชร์เครื่องปริ้นค่ะ แชร์เครื่องปริ้น ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 08 กุมภาพันธ์ 2565
09:07:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
จุลลดา คำคลี่ (นุกนิก) 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.59 07 กุมภาพันธ์ 2565
15:49:00 น.
ติดตั้งที่เสียบบัตรประชาชนแล้วใช้ไม่ได้ค่ะ ยกเลิกการติดตั้งก็ไม่ได้ ติดตั้ง driver smart card ปรับปรุง Software 0.00
เสนอ พิพัฒน์ไชยศิริ 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 04 กุมภาพันธ์ 2565
09:34:00 น.
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ จอดำค่ะ เปลี่ยนสายสัญญาณจอภาพ ปรับปรุง Hareware 100.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 02 กุมภาพันธ์ 2565
09:39:00 น.
ต่อสายอินเตอร์เน็ตค่ะ เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 0935561456 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 01 กุมภาพันธ์ 2565
10:49:00 น.
เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น