HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายขจรศักดิ์ ขนบวิวัฒนาการ 0966525656 สำนักการคลัง 192.168.11.106 12 ธันวาคม 2566
10:07:00 น.
ขอหมายเลข ip และสายแลน เครื่องเก่า กำหนดหมายเลข ID และหมายเลข IP พร้อมสายแลน 5 เมตร(Y) ปรับปรุง Software 0.00
นายไพฑูรย์ 0865547882 สำนักการคลัง 192.168.11.78 12 ธันวาคม 2566
10:05:00 น.
ขอหมายเลข IP และจุดสายแลน เครื่องเก่า กำหนดหมายเลข ID และหมายเลข IP พร้อมสายแลน 5 เมตร(Y) ปรับปรุง Software 0.00
น้องแป้ง ห้องร้องเรียน - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 ธันวาคม 2566
16:31:00 น.
ลง Windows 10 ใหม่ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุวนัน สีดาเหลา - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 ธันวาคม 2566
16:28:00 น.
ลง Windows 10 ใหม่ ลงwindowsใหม่และลงโปรแกรมใหม่(P) ปรับปรุง Software 0.00
นางสาว สรีวรรณ สวนทรัพย์ 0966525656 สำนักการศึกษา 192.168.14.94 08 ธันวาคม 2566
15:50:00 น.
โปรแกรมสแกนเนอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมสำหรับสแกนเนอร์(Y) ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวภูริชญาณ์ แซ่จึง 089-8902982 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 08 ธันวาคม 2566
13:06:00 น.
โปรแกรม Word เข้าใช้งานไม่ได้ เคลียไฟล์ Temp DiskClanUp Defangmeant และ Activate Office(P) ปรับปรุง Software 0.00
ชุติมา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11. 07 ธันวาคม 2566
14:17:00 น.
เครื่องช้า เคลียไฟล์ Temp DiskcleanUp Defangmeant (P) ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.สุพัตรา ครุตรารักษ์ 0849807147 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.28 07 ธันวาคม 2566
10:46:00 น.
windows หมดอายุ ปรับปรุง Activate Windows Microsoft Office (P) ปรับปรุง Software 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 06 ธันวาคม 2566
15:41:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ได้ Restart Computer และ Reboot Printer(P) ปรับปรุง Hareware 0.00
จิรา เนาวโรจน์ 0957745328 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.234 06 ธันวาคม 2566
15:36:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ Add printer(Y) ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณิชชรีย์ ป่าสนธิ์ 0628269985 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 04 ธันวาคม 2566
14:16:00 น.
ลงระบบออกเลขหนังสือไม่ได้ ติดตามฎีกาไม่ได้ แก้ไข url (Y) ปรับปรุง Software 0.00
พรทิภา ก้อนใจจิตร 0815921736 สำนักการคลัง 192.168.11.202 04 ธันวาคม 2566
08:57:00 น.
ขอไอดีเข้าอินเตอร์เน็ตแบบสายแลน set ip address (Y) ปรับปรุง Software 0.00
นส.ปาณิสรา ธนาวรางกูร 0621987678 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 01 ธันวาคม 2566
13:30:00 น.
wifi สำนักสวัสดิการสังคมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งอุปกรณ์ AP ใหม่(เก่า)ชำรุด(Y) ปรับปรุง Hareware 0.00
พรทิภา 0815921736 สำนักการคลัง 192.168.11.202 01 ธันวาคม 2566
10:36:00 น.
window หมดอายุ ดำเนินการปรับปรุง Activate Windows Microsoft Office ปรับปรุง Software 0.00
พูลทรัยพ์ ศรีเศษ 0825411565 สำนักการคลัง 192.168.11.208 30 พฤศจิกายน 2566
11:50:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จดสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกIPและIDใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นาย อาทิตย์ นิรินทร์ 0865547882 สำนักการศึกษา 192.168.14.41 30 พฤศจิกายน 2566
11:11:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ขอหมายเลข IP และ ณฏ Set IP Address (Y) ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 29 พฤศจิกายน 2566
15:07:00 น.
ปริ๊นงานไม่ได้ค่ะ reset ip printer (Y) ปรับปรุง Software 0.00
นายธนานนท์ ก้อนใจจิตร 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.61 29 พฤศจิกายน 2566
14:34:00 น.
เพิ่มจุดสายอินเตอร์เน็ต 1 จุด สำนักปลัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพิ่มจุดเชื่อมต่อแลน (Y) ปรับปรุง Hareware 0.00
วนิดา จู๊ดศรี 094-3955244 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 29 พฤศจิกายน 2566
10:00:00 น.
วินโดว์ใช้ไม่ได้ค่ะ เข้าโปรแกรมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ (P) ปรับปรุง Software 0.00
เยาวลักษณ์ 0949400949 สำนักการคลัง 192.168.11.85 29 พฤศจิกายน 2566
09:34:00 น.
เครืองคอมปริ๊นไม่ได้ ให้แชร์เครื่องปริ๊น และตอนนี้ wifi ใช้ไม่ได้ค่ะ แชร์ปริ๊นเตอร์ (P) 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น