HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 26 พฤศจิกายน 2563
09:42:00 น.
เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
พีชญาปานเหลือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.95 24 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พีชญาปานเหลือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.95 24 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พีชญาปานเหลือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.95 24 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อภิวัฒน์ ถาพินนา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11. 23 พฤศจิกายน 2563
14:39:00 น.
เครื่องเปิดโปรแกรมไม่ได้ โหลดข้อมูลช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อภิวัฒน์ ถาพินนา 043224029 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 พฤศจิกายน 2563
14:35:00 น.
เครื่องเปิดโปรแกรมไม่ได้ ไม่โหลดข้อมูล 0.00
ชัชนก 043221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15. 23 พฤศจิกายน 2563
10:02:00 น.
ลง windows ใหม่ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ (ตี๋น้อย) 0944938658 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.56 18 พฤศจิกายน 2563
12:42:00 น.
เปิดไม่ติด สายไฟจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 18 พฤศจิกายน 2563
09:10:00 น.
เปิดใช้งาน word ไม่ได้ค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สุนันทา เรือนทิพย์ 0969531584 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดคอมไม่ติดไฟไม่เข้าเครื่องซีพียู 0.00
นส.สกาวรัตน์อัฉรา สีผาย 0873734994 สำนักการคลัง 192.168.11.143 13 พฤศจิกายน 2563
11:15:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ ติดตั้งโปรแกมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 0944938658 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 พฤศจิกายน 2563
10:11:00 น.
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ 0.00
นางสาวเอื้องฟ้า สมปัญญา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.72 12 พฤศจิกายน 2563
10:02:00 น.
สแกนเนอร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ปุณิกา จุลวงศ์ 0873734994 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.51 10 พฤศจิกายน 2563
15:21:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยน HDD ปรับปรุง Hareware 2,200.00
จอ.อภิชาติ ม่วงฉ่ำ 0873734994 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 10 พฤศจิกายน 2563
10:37:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยน Power Supply ปรับปรุง Hareware 900.00
วงศกร 0610199752 สำนักการคลัง 192.168.11.169 09 พฤศจิกายน 2563
08:56:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้นและต่ออินเตอร์เน็ต ติดตั้งเครื่องปริ้นและต่ออินเตอร์เน็ต ปรับปรุง Software 0.00
นันท์ธิดา 043221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.51 06 พฤศจิกายน 2563
13:18:00 น.
หน้าจอแสดงข้อความ Automatic Repair ไม่สามารถเข้าหน้า windows ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 0935561456 สำนักการคลัง 192.168.11.80 02 พฤศจิกายน 2563
13:22:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นฤพนธ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.84 29 ตุลาคม 2563
13:11:00 น.
ขึ้น blue screen ลงโปรแกมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 26 ตุลาคม 2563
13:57:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น