HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 พฤศจิกายน 2564
16:26:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 พฤศจิกายน 2564
08:46:00 น.
ใช้ excel ไม่ได้ค่ะ 0.00
วิจิตรา 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 12 พฤศจิกายน 2564
10:07:00 น.
เปิดเครื่องครั้งแรกจอขึ้นเส้น ต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
จุลลดา คำคลี่ 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.59 12 พฤศจิกายน 2564
10:05:00 น.
ขึ้นจอสีฟ้า เปิดเครื่องไม่ได้ ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 11 พฤศจิกายน 2564
09:15:00 น.
เครื่องขึ้นฟ้อง window expier soon เครื่องปริ๊นงานไม่ออก activate windows ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 พฤศจิกายน 2564
13:20:00 น.
ใช้งานexcel ไม่ได้ค่ะ 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 09 พฤศจิกายน 2564
13:12:00 น.
ปริ้นไม่ได้ มาเชื่อมเครื่องปริ้นให้ใหม่ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ 092-1451461 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 09 พฤศจิกายน 2564
09:18:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ 092-1451461 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 09 พฤศจิกายน 2564
09:18:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ปวีณา 0872336565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.81 08 พฤศจิกายน 2564
10:55:00 น.
จอคอมเป็นสีฟ้า ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0658739439 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 08 พฤศจิกายน 2564
08:43:00 น.
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เหมือนโดนนล็อก set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0658739439 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 08 พฤศจิกายน 2564
08:41:00 น.
บูทวินโดว์ไม่ขึ้น install windows ปรับปรุง Software 0.00
อัศรา 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.233 05 พฤศจิกายน 2564
09:45:00 น.
office หมดอายุ activate office 0.00
อานนท์ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 05 พฤศจิกายน 2564
09:44:00 น.
windows หมดอายุ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
วรัชญา ยอดวัน 0828692186 สำนักการคลัง 192.168.11.154 01 พฤศจิกายน 2564
09:26:00 น.
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก set printer ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 พฤศจิกายน 2564
09:03:00 น.
ทำสายแลนไม่ได้ 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 ตุลาคม 2564
10:25:00 น.
ไม่สามารถพิมพ์งานใน word excel 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.72 28 ตุลาคม 2564
17:17:00 น.
พอเปิดคอมปล่อยไว้ พอกลับคืนมาใช้งาน จะมองไม่เห็นไฟล์ หน้าจอจะเป็นสีขาว ไม่สามารถมองเห็นปุ่มต่างๆบนหน้าจอได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ญาดา 0874261158 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 ตุลาคม 2564
11:04:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.73 27 ตุลาคม 2564
10:44:00 น.
ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและติดตั้งเครื่องปริ้นงาน set ip address,add printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น