HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางวราภรณ์ ยะรี 0819561752 สำนักการคลัง 192.168.11.184 11 ตุลาคม 2560
09:21:00 น.
ต้องการติดตั้งสายแลนเพิ่ม เพิ่มสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา 1215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 10 ตุลาคม 2560
10:14:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ activate Activate windows ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ 0845136002 สำนักการศึกษา 192.168.14.48 09 ตุลาคม 2560
15:16:00 น.
โปรแกรมหาย บางโปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมเสริม ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 09 ตุลาคม 2560
15:01:00 น.
เข้าword2010ไม่ได้ ด่วนด้วยจ๊ะ ไฟล์เสียหาย ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0875564589 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.15 09 ตุลาคม 2560
14:14:00 น.
เข้าใช้งาน windows ไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์ มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.82 09 ตุลาคม 2560
11:43:00 น.
้เครื่องเปิดไม่ติด m/b มีปัญหา เช็คประกัน ปรับปรุง Hareware 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 081-6625319 สำนักการคลัง 192.168.11.163 09 ตุลาคม 2560
11:18:00 น.
ลง Word 2010 ติดตั้ง microsoft office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ตุลาคม 2560
11:11:00 น.
ปร๊นเอกสารไม่ได้ 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 05 ตุลาคม 2560
11:24:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ และค้นหาปริ๊นเตอร์ไม่ได้ ขอด่วนๆนะคะ เป็นเครื่องจัดทำงบการเงิน เช็ค หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0865547825 สำนักการศึกษา 192.168.11.50 04 ตุลาคม 2560
10:58:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมเสริม ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 03 ตุลาคม 2560
19:24:00 น.
ติดไวรัส ลง Windows ใหม่ ขอด่วนๆค่ะ เป็นคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเช็ค scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0819561752 สำนักการคลัง 192.168.11.205 03 ตุลาคม 2560
10:36:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ ติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.สกาวรัตน์อัฉรา สีผาย 0637536969 สำนักการคลัง 192.168.11.143 02 ตุลาคม 2560
12:08:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 02 ตุลาคม 2560
11:20:00 น.
โปรแกรมดูภาพ เปิดไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม ACDsee ปรับปรุง Software 0.00
สกาวรัตน์อัจฉรา 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.143 02 ตุลาคม 2560
10:45:00 น.
ระบบ window มีปัญหาคะ คำสั่งการทำงานทำซ้ำ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา บุญหนา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 28 กันยายน 2560
17:08:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ สวิตซ์ เปิดเครื่องเสีย ปรับปรุง Hareware 10.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0875564589 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.81 28 กันยายน 2560
15:16:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส. หนึ่งน้อง ร่มเย็น 043225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 กันยายน 2560
12:55:00 น.
ปริ้นซ์ไม่ได้ 0.00
บุษราพร 043221007 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 27 กันยายน 2560
15:05:00 น.
เครื่องปริ้น ขึ้นคำว่า Toner Left เปลี่ยนตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.81 27 กันยายน 2560
09:09:00 น.
ไฟไม่เข้าเครื่องคอมฯ เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น