HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043-321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.30 20 มีนาคม 2561
08:37:00 น.
เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 19 มีนาคม 2561
09:42:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ สาย sata หลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสุรภา นะรินยา 043-222944 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 14 มีนาคม 2561
15:38:00 น.
ลงโปรแกรม Nero ลงโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 สำนักการคลัง 192.168.11.206 13 มีนาคม 2561
11:12:00 น.
ไม่พบปริ้นเตอร์ ปริ้นงานทางเน็ต add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 12 มีนาคม 2561
10:17:00 น.
อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายณภัทร พันธ์ศรี 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 09 มีนาคม 2561
15:37:00 น.
Activate office Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางปิยรัตน์ โชติจิตร์ 0875564589 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.222 09 มีนาคม 2561
15:15:00 น.
save งานไม่ได้ ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป หน่วยความจำไม่พอ ปรับขนาดไฟล์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 09 มีนาคม 2561
10:45:00 น.
โปรแกรมไม่ขึ้น ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วาสนาและเกตุวดี 0944283266 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 08 มีนาคม 2561
09:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดคะ แล้วก็ขึ้นหน้าจอ power seving mode แลนการ์ดเสีย ถอดแลนการ์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 06 มีนาคม 2561
16:55:00 น.
เปิดข้อมูลงานที่ทำไว้ไม่ได้ ปรับเวอร์ชั่น Microsoft Office ปรับปรุง Software 0.00
ศุภษร เสนาสุ 0835997798 สำนักการศึกษา 192.168.14.75 06 มีนาคม 2561
11:05:00 น.
จอไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นางลักษณา สุขศรี 0875564589 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.156 05 มีนาคม 2561
14:55:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
กฤษณา ทัพซ้าย 093-4454336 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.28 22 กุมภาพันธ์ 2561
14:36:00 น.
เครื่องทำงานช้า ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 043222866 สำนักการคลัง 192.168.11.206 21 กุมภาพันธ์ 2561
16:05:00 น.
เครื่องติด ๆๆ ดับๆๆค่ะ ไม่ทราบสาเหตุ อยู่เฉย ๆๆ ก้อดับค่ะ ซ่อมจอภาพ ปรับปรุง Hareware 700.00
สุรภา 043222944 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 21 กุมภาพันธ์ 2561
14:08:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม spss เพื่อสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ลง spss ปรับปรุง Software 0.00
สหรัตน์ เจริญหล้า(เกว) 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 20 กุมภาพันธ์ 2561
11:33:00 น.
ลง Windows ใหม่ *ดำเนินการ วันที่ 21-23 ก.พ. 61 ***ข้อมูลงาน อยู่ไดร์ฟ E**** ***ข้อมูลไดร์ฟ F เป็นข้อมูลเก่าของผู้ใช้งานเดิม ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 16 กุมภาพันธ์ 2561
10:11:00 น.
เชื่อมเน๊ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 0819561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 16 กุมภาพันธ์ 2561
10:07:00 น.
ขอเพิ่มสายแลน 1 จุด เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต 0875564589 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.22 15 กุมภาพันธ์ 2561
09:52:00 น.
เพาเวอร์ไหม้ เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 900.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0865547825 สำนักการศึกษา 192.168.14.91 12 กุมภาพันธ์ 2561
14:37:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น