HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวสุนิสา ศรีจรัญ 1405 สำนักการช่าง 192.168.13.216 11 สิงหาคม 2559
12:27:00 น.
บูธเครื่องไม่ขึ้น สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0810510528 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 10 สิงหาคม 2559
10:54:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ลลิดา กิติมังกร 0875564125 สำนักการคลัง 192.168.11.114 10 สิงหาคม 2559
10:53:00 น.
ขึ้นจอดำ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.กัลยามิตร โสมพรมมา 0880358788 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.102 09 สิงหาคม 2559
16:46:00 น.
โปรแกรม office ฝช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ณัฐชา พันนา 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.132 08 สิงหาคม 2559
16:15:00 น.
ติดตั้งแลนใหม่2เครื่อง set ip ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.143 03 สิงหาคม 2559
11:07:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 03 สิงหาคม 2559
11:07:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.124 03 สิงหาคม 2559
11:06:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 03 สิงหาคม 2559
11:05:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.165 03 สิงหาคม 2559
11:05:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.169 03 สิงหาคม 2559
11:04:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.167 03 สิงหาคม 2559
11:03:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.168 03 สิงหาคม 2559
11:03:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.164 03 สิงหาคม 2559
11:02:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 03 สิงหาคม 2559
11:01:00 น.
สแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.151 03 สิงหาคม 2559
10:51:00 น.
แสกนไวรัสและลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043224029 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 สิงหาคม 2559
10:49:00 น.
สแกนไวรัส และ ลง window ใหม่ 0.00
สุรภา 1215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 03 สิงหาคม 2559
09:54:00 น.
เข้าInternetไม่ได้ เซ็ตหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 02 สิงหาคม 2559
10:45:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ เสียบสายไฟ HDD ใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.176 02 สิงหาคม 2559
10:21:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น