HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 1 16 ตุลาคม 2561
11:55:00 น.
ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ๊นต์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ปณิสรา ติ๊ก 0896202267 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:54:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ สำนักสวัสดิการสังคม 0.00
ปณิสรา 0896202267 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:52:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ 0.00
ไพศาล 0815929040 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:52:00 น.
ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ๊นไม่ได้ 0.00
ปณิสรา 0896202267 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 ตุลาคม 2561
11:51:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ 0.00
นางวิจิตรา เพิ่มพูล 0865334215 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 11 ตุลาคม 2561
12:16:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
จิตติพงศ์ 096-7526167 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.103 10 ตุลาคม 2561
12:15:00 น.
ปริ๊นระบบLaas ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0898902982 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 08 ตุลาคม 2561
12:17:00 น.
โปรแกรม Adobe Photoshop errorไม่สามารถใช้งานได้ Activate Adobe Photoshop ปรับปรุง Software 0.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 1 05 ตุลาคม 2561
15:32:00 น.
ชอบขึ้นจอฟ้า เครื่องค้างบ่อย แรมมีปัญหาเปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 043-270730 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 ตุลาคม 2561
15:45:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.85 04 ตุลาคม 2561
10:01:00 น.
excel ล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 04 ตุลาคม 2561
09:59:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดแสดงผลเสีย ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.111.120 03 ตุลาคม 2561
11:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน 0849561752 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.85 02 ตุลาคม 2561
16:55:00 น.
ฮาร์ดดิสก์เอกเทอนอน ใช้งานไม่ได้ ซ่อมไม่ได้ controller เสีย ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา 0896202267 สำนักการคลัง 192.168.11.84 01 ตุลาคม 2561
09:37:00 น.
โปรแกรม Excel ขึ้นล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง 0865334215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.78 28 กันยายน 2561
10:45:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นส.ณัฐรดา พรหมชมชา 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.131 27 กันยายน 2561
10:50:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ จอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต 0865334215 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 26 กันยายน 2561
11:11:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ HDD Bad Sector ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 081-5462150 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 25 กันยายน 2561
17:40:00 น.
cpu ชำรุด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,400.00
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี 0858513017 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.83 25 กันยายน 2561
12:19:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด M/B เสีย 2,400.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น