HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พี่แหม่ม 0815561457 สำนักการคลัง 192.168.111.120 04 เมษายน 2559
16:23:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ไฟไม่เข้า เปลี่ยนสายไฟ ปรับปรุง Hareware 50.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.73 04 เมษายน 2559
10:02:00 น.
Word กับ Excel ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.สุกัญญา มุกดาศรี 0804002297 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 29 มีนาคม 2559
13:15:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวบทกร ศรีธัญรัตน์ 0804002297 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 28 มีนาคม 2559
14:50:00 น.
ใช้งานโปรอกรมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 มีนาคม 2559
10:49:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ตรวจเช็คไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 22 มีนาคม 2559
14:11:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ fix ip address ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 22 มีนาคม 2559
09:18:00 น.
เครื่องปริ๊นเช็คใช้ไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายสรายุทธ ขันทะชา 0910541157 สำนักการช่าง 192.168.13.229 17 มีนาคม 2559
15:11:00 น.
ตอนเปิดเครื่อง ขึ้นให้ติดตั้งหลายโปรมแกรม ตอนใช้งาน ลูกศรเม้าส์กระพริบตลอดเวลา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0815342569 สำนักการศึกษา 192.168.14.73 17 มีนาคม 2559
09:51:00 น.
เครื่องขึ้น Windows help support ตลอด ปิด alert help support ปรับปรุง Software 0.00
นางนัชชา ศรีโนนชัย 0815568974 สำนักการคลัง 192.168.11.130 17 มีนาคม 2559
09:49:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เช็คสายไฟ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเนตรนภา คลังสิน 0815568974 สำนักการศึกษา 192.168.14.57 15 มีนาคม 2559
13:56:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ เช็คหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา โพธินาม 0815568974 สำนักการคลัง 192.168.11.168 15 มีนาคม 2559
10:03:00 น.
ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ เช็คหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
ขนิษฐา 090-591-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 14 มีนาคม 2559
11:35:00 น.
มีปัญหาเรื่องดาวโหลดไฟล์ ถอนโปรแกรม IDM ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0862390185 สำนักการคลัง 192.168.11.150 14 มีนาคม 2559
11:04:00 น.
เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ เช็ค สายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.103 14 มีนาคม 2559
09:51:00 น.
เครื่องรีสตาร์ทตลอด ทำการ memory diagnotic ปรับปรุง Software 0.00
นางนัชชา ศรีโนนชัย 0862390185 สำนักการคลัง 192.168.11.130 14 มีนาคม 2559
08:31:00 น.
ขึ้นจอฟ้า เข้าใช้งาน Windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวนัชช์นลิน จินต์โสภาภัทร 0897130848 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.232 14 มีนาคม 2559
08:23:00 น.
สั่งปริ้นซ์ในระบบอีลาแอสไม่ได้ อินเตอร์เน็ต ของ kkmuni health หลุดบ่อย โหลด plug in elaas ปรับปรุง Software 0.00
ชัชนก 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.212 11 มีนาคม 2559
15:10:00 น.
เครื่องค้างอยู่หน้า bios ไม่บูธเข้าหน้า windows set bios ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธ์ุ 0815342569 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.88 08 มีนาคม 2559
11:15:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริลักษณ์ 090-591-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 07 มีนาคม 2559
14:46:00 น.
เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ ตรวจสอบหมายเลขไอพี ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น