HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
โกวิทย์ กุลวิเศษ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 04 มกราคม 2564
09:52:00 น.
มีการย้ายตำแหน่งการใช้งาน เพิ่มสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 28 ธันวาคม 2563
12:40:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ (ห้องร้องเรียน สป.) check ip address ปรับปรุง Hareware 0.00
ประไพรศรี สำนักการคลัง 192.168.11.245 25 ธันวาคม 2563
13:37:00 น.
คอมช้า โปรแกรม office หมดอายุ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.183 21 ธันวาคม 2563
09:16:00 น.
Microsoft เข้าใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 17 ธันวาคม 2563
11:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 16 ธันวาคม 2563
08:52:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญมานี สุยอย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.72 16 ธันวาคม 2563
07:13:00 น.
เม้า คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ USB เสีย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 09 ธันวาคม 2563
10:01:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 08 ธันวาคม 2563
14:47:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 ธันวาคม 2563
14:20:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 ธันวาคม 2563
14:20:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 02 ธันวาคม 2563
15:40:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี สำนักการศึกษา 192.168.14.74 02 ธันวาคม 2563
14:10:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ ไฟกระพริบสีส้ม ไม่ปริ้นงาน ปล.เปลี่ยนหมึกแล้ว ก็ยังไม่ปริ้น เปลี่ยนตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.95 02 ธันวาคม 2563
13:20:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด สายสัญญาณ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.81 01 ธันวาคม 2563
15:35:00 น.
ใช้งาน windows ไม่ได้ hdd bad ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ประภัสสร สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 พฤศจิกายน 2563
10:47:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 พฤศจิกายน 2563
10:47:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 พฤศจิกายน 2563
10:23:00 น.
ปริ้นไม่ออก หาเครื่องปริ้นไม่เจอ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา สำนักการคลัง 192.168.11.202 26 พฤศจิกายน 2563
09:42:00 น.
เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ธนิดา สำนักการคลัง 192.168.11.202 26 พฤศจิกายน 2563
09:42:00 น.
เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น