HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พรรษา 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 สิงหาคม 2560
13:52:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ 0.00
สหรัตน์ 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 17 สิงหาคม 2560
13:19:00 น.
จอฟ้า C0000221 ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 สิงหาคม 2560
17:15:00 น.
เครื่องสั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0844056993 สำนักการคลัง 192.168.11.150 16 สิงหาคม 2560
11:19:00 น.
ถ่านไบออสหมด เปลี่ยนถ่าน BIOS ปรับปรุง Hareware 30.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 สิงหาคม 2560
10:53:00 น.
ต้อง up date วันที่ใหม่ทุกวัน 0.00
น.ส.กฤษฎาญชลี ธวัชโชติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 09 สิงหาคม 2560
12:42:00 น.
adapter wifi มีปัญหา TP-wd727n ไม่ detect ลง driver ไม่ได้ ติดตั้ง ไดรเวอร์ wireless adapter ปรับปรุง Software 0.00
นางภัคฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ - สำนักการคลัง 192.168.11.206 09 สิงหาคม 2560
12:06:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรมค่ะ ติดตั้งโปรแกรม Photoshop ปรับปรุง Software 0.00
นส.ชัชนก 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.77 08 สิงหาคม 2560
10:46:00 น.
ไดรฟ์ CD หายค่ะ เปลียน DVD-ROM ปรับปรุง Hareware 650.00
นายสหรัตน์ เจริญหล้า 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 07 สิงหาคม 2560
12:50:00 น.
ไม่เข้าวินโดว์ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสหรัตน์ เจริญหล้า 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 07 สิงหาคม 2560
10:46:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ จอดำ เครื่องติดพัดลมหมุน power supply เสีย ram เสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ขนิษฐา 090-591-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 07 สิงหาคม 2560
10:40:00 น.
ไม่สามารถปรินซืงานได้ ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.163 07 สิงหาคม 2560
09:37:00 น.
เปิดโปรแกรม excel ไม่ได้ ยกเลิกการซ่อนตาราง ปรับปรุง Software 0.00
สุนิศา ธารชัย 0619632351 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 02 สิงหาคม 2560
15:27:00 น.
รบกวนลงโปรแกรมเครื่องปริ๊นเตอร์ให้ใหม่ด้วยค่ะ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 01 สิงหาคม 2560
11:16:00 น.
เน็ตใช้ไม่ได้ ด่วนเลยจร้า ส่งการใช้เงินยืมของเทศบาลไม่ได้ ย้าย port switch ปรับปรุง Hareware 0.00
ธัญพร เดชนอก 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.173 27 กรกฎาคม 2560
16:11:00 น.
เครื่องค้าง แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,300.00
ชลันดา โพธินาม 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.168 27 กรกฎาคม 2560
16:11:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ติดตั้ง plugin javascrib ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภาวดี ปังอุทา 0819561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 26 กรกฎาคม 2560
09:52:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด mainboard เสีย รอเปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.73 24 กรกฎาคม 2560
10:59:00 น.
-วินโดวส์ใช้การไม่ได้เพราะติดไวรัส -ต้องการลงโปรแกรม microsoft office เป็น version เดิม สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายรัฐพล คำศิริตระกูล - สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 20 กรกฎาคม 2560
14:52:00 น.
ต้องการย้ายตำแหน่งเครื่องปริ้นเตอร์network ย้ายปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 19 กรกฎาคม 2560
12:07:00 น.
ขอรบกวนแจ้ง ให้ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตคะ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น