HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ศุภษร เสนาสุ สำนักการศึกษา 192.168.14.75 06 มีนาคม 2561
11:05:00 น.
จอไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นางลักษณา สุขศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10.156 05 มีนาคม 2561
14:55:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 กุมภาพันธ์ 2561
09:55:00 น.
ต่อเครื่องprint ไม่ได้ 0.00
กฤษณา ทัพซ้าย สำนักสวัสดิการ 192.168.10.28 22 กุมภาพันธ์ 2561
14:36:00 น.
เครื่องทำงานช้า ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2561
10:17:00 น.
เข้าเน็ตม่ได้ โปรแกรมมีปัญหา 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2561
10:10:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ โปรแกรมคอมมีปัญหา 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ สำนักการคลัง 192.168.11.206 21 กุมภาพันธ์ 2561
16:05:00 น.
เครื่องติด ๆๆ ดับๆๆค่ะ ไม่ทราบสาเหตุ อยู่เฉย ๆๆ ก้อดับค่ะ ซ่อมจอภาพ ปรับปรุง Hareware 700.00
สุรภา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 21 กุมภาพันธ์ 2561
14:08:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม spss เพื่อสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ลง spss ปรับปรุง Software 0.00
สหรัตน์ เจริญหล้า(เกว) สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 20 กุมภาพันธ์ 2561
11:33:00 น.
ลง Windows ใหม่ *ดำเนินการ วันที่ 21-23 ก.พ. 61 ***ข้อมูลงาน อยู่ไดร์ฟ E**** ***ข้อมูลไดร์ฟ F เป็นข้อมูลเก่าของผู้ใช้งานเดิม ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 16 กุมภาพันธ์ 2561
10:11:00 น.
เชื่อมเน๊ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 16 กุมภาพันธ์ 2561
10:07:00 น.
ขอเพิ่มสายแลน 1 จุด เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 15 กุมภาพันธ์ 2561
09:52:00 น.
เพาเวอร์ไหม้ เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 900.00
นายวิศรุต สุขบัว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กุมภาพันธ์ 2561
09:34:00 น.
เน็ตเข้าไม่ได้ 0.00
นายวิศรุต สุขบัว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กุมภาพันธ์ 2561
09:31:00 น.
เน็ตใช้ไม่ได้ 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.91 12 กุมภาพันธ์ 2561
14:37:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นส.จันทิมา ศรีวัฒนา สำนักการคลัง 192.168.11.115 12 กุมภาพันธ์ 2561
11:17:00 น.
เครื่องค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ภควดี ศรีอุดร สำนักการคลัง 192.168.11.176 08 กุมภาพันธ์ 2561
13:34:00 น.
พัดลม CPU เครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงดังมาก 0.00
พงศ์ศิริ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 05 กุมภาพันธ์ 2561
10:47:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer 0.00
นายสกุลศักด์ สาสิทธิ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 05 กุมภาพันธ์ 2561
10:08:00 น.
เทส เทส ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ สำนักการคลัง 192.168.11.79 05 กุมภาพันธ์ 2561
10:07:00 น.
โน๊ตบุค ผอ.เบญญาภา อาการเดิมค่ะ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น