HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.176 07 มีนาคม 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาใช้งานเครื่องค้าง หน้าจอดับ เปลี่ยนกา์ดจอ ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 05 มีนาคม 2562
09:50:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด การ์ดจอมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม 081-3451601 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.166 28 กุมภาพันธ์ 2562
14:35:00 น.
โน้ตบุคช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 28 กุมภาพันธ์ 2562
11:18:00 น.
จอไม่ติด สายสัญญาณหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 21 กุมภาพันธ์ 2562
11:31:00 น.
นำเครื่องไปทำใหม่ ไอคอน เข้าศูนย์กลางภาพหาย มาต่อให้หน่อย และต่อให้กับน้องๆ ที่ทำงานด้วย นุ้ย แก้ว กุ้ง บี ไม่สามารถ เข้าศูนย์กลางได้ ติดตั้ง Filezilla ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 21 กุมภาพันธ์ 2562
10:02:00 น.
1. สั่งปรินระบบ e-lass ไม่ได้ 2. พิมพ์งานแล้วเครื่องดับ เรียกข้อมูลไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 20 กุมภาพันธ์ 2562
15:02:00 น.
- เปิดใช้งานระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ปรับปรุง DB server ปรับปรุง Software 0.00
วรพล ปะวันเต 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.135 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:55:00 น.
ปริ๊นลีลาแอดไม่ได้ ขอให้อัพเดทเครื่องให้ใหม่ครับ update ie 11 ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0934181895 สำนักการคลัง 192.168.11.123 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:46:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 0898404620 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 18 กุมภาพันธ์ 2562
11:46:00 น.
มีอาการค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อลิศรา 1309 สำนักการคลัง 192.168.11.97 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:38:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัยวัฒน์ จิตมงคลศรี 0874333102 สำนักการคลัง 192.168.11.107 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:31:00 น.
เชื่อม wifi ของสำนักงานไม่ได้ ปรับปรุง server authen ปรับปรุง Hareware 0.00
วราภรณ์ ยะรี 0973207870 สำนักการคลัง 192.168.11.184 18 กุมภาพันธ์ 2562
09:25:00 น.
จอไม่ติด สายไฟจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
วรพล ปะวันเต 084-6861073 สำนักการคลัง 192.168.11.135 15 กุมภาพันธ์ 2562
11:29:00 น.
ปริ้นลีลาแอดไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 15 กุมภาพันธ์ 2562
09:42:00 น.
โหลดเอกสารไม่ได้ค่ะ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
จตุพร วรวงษ์ 0850110687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.234 14 กุมภาพันธ์ 2562
13:47:00 น.
พิมพ์อีลาแอลไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 13 กุมภาพันธ์ 2562
09:23:00 น.
เชื่อมเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 11 กุมภาพันธ์ 2562
15:52:00 น.
เครื่องทำงานช้ามาก และสั่งปรินไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
พุทธลักษ์ นนทะไชย 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.95 11 กุมภาพันธ์ 2562
13:50:00 น.
เครื่องช้า ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 05 กุมภาพันธ์ 2562
11:57:00 น.
ไดร์ C เต็ม แก้ไขด้วย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น