HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณิชาภา 0956626536 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 21 ตุลาคม 2565
09:49:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านไวไฟไม่ได้ เซ็ดไดร์เวอร์ไวเรส ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 19 ตุลาคม 2565
10:30:00 น.
ใช้งานโปรแกรม Excel ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
จุลลดา 04300842-1003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 19 ตุลาคม 2565
10:14:00 น.
เชื่อมต่อ internet ไม่ได้ค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
วงศกร ไทยประเสริฐ 0925141425 สำนักการคลัง 192.168.11.145 19 ตุลาคม 2565
10:13:00 น.
ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Hareware 0.00
นางกัลยา เทพศิลา 0942898405 สำนักการคลัง 192.168.11.86 17 ตุลาคม 2565
14:58:00 น.
ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อสาย Lan เพิ่มจุดเชื่อมต่อสาย Lan ปรับปรุง Hareware 0.00
ณิชาภา 0944693564 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 17 ตุลาคม 2565
09:33:00 น.
เชื่อมInternetไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 14 ตุลาคม 2565
16:03:00 น.
Word ไม่สามารถแก้ไขงานได้ ขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จีรยา ศรีแสง 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.184 12 ตุลาคม 2565
09:16:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณิชาภา ก่องนอก 0944693564 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 07 ตุลาคม 2565
10:24:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้น เชื่อมต่อเครื่องปริ้น ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 06 ตุลาคม 2565
10:05:00 น.
เคื่องปริ้นซ์สีไม่สวยงาม สีไม่สม่ำเสมอ ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
จีระนัน นามพรหม 063-7820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 06 ตุลาคม 2565
09:00:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น เชื่อมต่อเครื่องปริ้น ปรับปรุง Software 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง 0955561687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 ตุลาคม 2565
10:12:00 น.
มีเจ้าหน้าที่มาใหม่ต้องการเพิ่มจุดติดตั้งสายแลน เดินสายแลนเพิ่ม 2 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายชวินทร์ อุ้ยวงค์ 0645534825 สำนักการคลัง 192.168.11.94 26 กันยายน 2565
10:25:00 น.
เปิดไฟบางไฟล์ไม่ได้ Excel ติดตั้ง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลลิดา กิติมังกร 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.116 21 กันยายน 2565
15:06:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นายณัฐพงษ์ ชาตรี 0800118710 สำนักการคลัง 192.168.11.24 21 กันยายน 2565
09:25:00 น.
ไฟล์ข้อมูลหาย ลงวินโดวใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี กิติมังกร 0973017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.30 20 กันยายน 2565
11:17:00 น.
ลงวินโดวใหม่ ลงวินโดวใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.150 16 กันยายน 2565
09:06:00 น.
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ รบกวนให้มาติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ให้ด้วยคะ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ภาสินี สน.ช่าง 0879445551 สำนักการช่าง 192.168.13.222 15 กันยายน 2565
09:20:00 น.
เปิดเครื่องแล้วจอไม่ขึ้น แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
น.ส.ธนิดา ศรีบุญยอด 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.95 14 กันยายน 2565
09:33:00 น.
ต่อสาย LAN เพิ่ม เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
อโนมา ไชยพรหม 0894178597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 13 กันยายน 2565
10:04:00 น.
ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น