HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0817998107 สำนักการศึกษา 192.168.14.55 02 มกราคม 2567
11:29:00 น.
ใช้งานโปรแกรม Excel ไม่ได้ Activate Office(Y) ปรับปรุง Software 0.00
กนกอร ศิริปรุ 0881404252 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.119 02 มกราคม 2567
10:40:00 น.
ไม่สามารถใช้ Microsoft office ได้ Activate Office(P) ปรับปรุง Software 0.00
งานเทศกิจ 0865547882 สำนักปลัดเทศบาล 28 ธันวาคม 2566
13:43:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เช็คหน่วยความจำแรม(Y) ปรับปรุง Hareware 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 28 ธันวาคม 2566
10:18:00 น.
เปิดไม่ติดคะ เช็คหน่วยความจำแรม(P) ปรับปรุง Hareware 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 27 ธันวาคม 2566
11:31:00 น.
ติดตั้งเครื่องคอมใหม่ ติดตั้งเครื่องใหม่ set ip address(P) ปรับปรุง Hareware 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข 0865547884 สำนักการคลัง 192.168.11.93 27 ธันวาคม 2566
09:17:00 น.
ลง Windows ใหม่โปรแกรมของธนาคารกรุงไทยใช้ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่(Y) ปรับปรุง Software 0.00
นายวัชรินทร์ ญาชู 0868587825 สำนักการศึกษา 192.168.14.47 26 ธันวาคม 2566
13:48:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ฉัตรชนก 0880354021 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 26 ธันวาคม 2566
10:58:00 น.
เปิดเครื่อง แล้วจอดำ เช็คสถานะการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เคลียไฟล์ขยะ (Temp) Diskcleanup Defrangmemt ไดรฟ์ C (P) ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวุฒิ ชูสกุล 0966525656 สำนักการศึกษา 192.168.14.99 26 ธันวาคม 2566
09:54:00 น.
เพิ่มจุดติดตั้งสายแลน ขอหมายเลข IP เพิ่มจุดติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
รณชัย แก้วอุดม 0902733186 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.158 25 ธันวาคม 2566
15:40:00 น.
เปิดไฟล์ที่เป็นรูปภาพไม่ได้ เช็คแอพเปิดรูป ทำการรีเซ็ตแอพเปิดรูป(P) ปรับปรุง Software 0.00
พูลทรัยพ์ ศรีเศษ 0825411565 สำนักการคลัง 192.168.11.208 25 ธันวาคม 2566
14:20:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ เช็คสถานะเครื่องปริ้น และ เพิ่ม Printer Driver(P) ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา ธนาวรางกูร 0621987678 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 21 ธันวาคม 2566
11:18:00 น.
แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Add Network Printer(Y) ปรับปรุง Software 0.00
ธนาพร ทัพวิเศษ 0885710046 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.41 21 ธันวาคม 2566
10:36:00 น.
Office ใช้งานไม่ได้ Activate Office(Y) ปรับปรุง Software 0.00
ลักษณา 0946874453 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.234 20 ธันวาคม 2566
14:06:00 น.
ออฟฟิต ใช้งานไม่ได้ รบกวนด่วนหน่อยค่ะ ทำงานไม่ได้เลย Activate Office(Y) ปรับปรุง Software 0.00
ชาลินี 094-3955244 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 20 ธันวาคม 2566
13:46:00 น.
โปรแกรมไมโครซอฟ ใช้ไม่ได้ค่ะ เคลีย Temp diskCleanUp Defrangment Activate Microsoft Office(P) ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีนาม 084-4006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.88 20 ธันวาคม 2566
10:45:00 น.
เปิดแล้วไม่มีเสียง Set Driver SoundCard(Y) ปรับปรุง Software 0.00
นายสุทธิพงษ์ โฮชิน 0876075423 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 20 ธันวาคม 2566
10:18:00 น.
ขอรหัส IP Set IP Address (Y) ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฐิตาพร หนูพันธ์ 0966525656 สำนักการศึกษา 192.168.14.76 19 ธันวาคม 2566
16:17:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ แชร์ปริ๊นเตอร์(Y) ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีนาม 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.88 19 ธันวาคม 2566
15:10:00 น.
เข้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ Set IP Address (Y) ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสรา 0874251268 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 19 ธันวาคม 2566
08:49:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ เครื่องลง windowsใหม่ เพิ่ม Microsoft Office เคลีย Temp DiskCleanUp Defrangment(P) ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น