HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วรัชญา ยอดวัน 0828692186 สำนักการคลัง 192.168.11.154 01 พฤศจิกายน 2564
09:26:00 น.
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15. 28 ตุลาคม 2564
17:17:00 น.
พอเปิดคอมปล่อยไว้ พอกลับคืนมาใช้งาน จะมองไม่เห็นไฟล์ หน้าจอจะเป็นสีขาว ไม่สามารถมองเห็นปุ่มต่างๆบนหน้าจอได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.73 27 ตุลาคม 2564
10:44:00 น.
ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและติดตั้งเครื่องปริ้นงาน set ip address,add printer ปรับปรุง Software 0.00
วรพล 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.20 27 ตุลาคม 2564
09:20:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สิมมะลี 043-222866 สำนักการคลัง 192.168.11.251 19 ตุลาคม 2564
10:39:00 น.
เครื่องไม่สามารถ Double Click ไดร์ฟต่างๆได้ มีข้อความบน Title bar ว่า Hacked by Godzilla scanvirus ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 18 ตุลาคม 2564
09:09:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางนภกช สาคร 0973562896 สำนักการศึกษา 192.168.14.103 14 ตุลาคม 2564
11:30:00 น.
รับ wifi ไม่ได้ set ip wifi ปรับปรุง Software 0.00
ประสิทธิ์ 0933104986 สำนักการคลัง 192.168.11. 08 ตุลาคม 2564
11:20:00 น.
อัพเดทวินโดว์แล้วปริ้นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
อานนท์ 0815454672 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 06 ตุลาคม 2564
15:52:00 น.
windows เเจ้งให้ active windows ms office การเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.123 04 ตุลาคม 2564
10:24:00 น.
ไม่สามารถเปิด Microsoft ได้ ระบบฟ้องอัพเดทตลอดเวลา word excel ใช้งานไม่ได้เลย Activate Office 0.00
จุลลดา คำคลี่ 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 04 ตุลาคม 2564
08:56:00 น.
จอขึ้นเส้นหลังจากเปิดเครื่อง จอเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
จุลลดา คำคลี่ 0835197494 สำนักการศึกษา 192.168.14.59 04 ตุลาคม 2564
08:55:00 น.
ขึ้นจอฟ้าหลังจากเปิดเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 28 กันยายน 2564
11:41:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
สุกัญญา ทีฆะพันธ์ 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 27 กันยายน 2564
10:28:00 น.
จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0944616252 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.60 27 กันยายน 2564
09:52:00 น.
คอมพิวเตอร์อัพเดท แล้วไม่สำรองข้อมูล งานที่พิมพ์ไว้ เซฟไม่ได้ ต้องเริ่มทำงานใหม่ Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นริศรา ทรัพย์บุญเลิศมา 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.91 23 กันยายน 2564
14:03:00 น.
windowe อัพเดตไม่ได้ ใช้ไลน์ไม่ได้ ต่อเครื่องเครื่องปริ๊นไม่ได้ หน้าจอบางครั้งจะเป็นเส้นๆ กระตุก Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 20 กันยายน 2564
14:48:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ avtivate windows ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 081-6625319 สำนักการคลัง 192.168.11.165 13 กันยายน 2564
14:38:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ดับ ไม่สามารถเปิดเครืองคอมได้ เป็นมา 4-5 รอบแล้ว ปกติ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 063-5407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 09 กันยายน 2564
13:35:00 น.
CPU ไม่ทำงาน ปกติ ปรับปรุง Software 0.00
สหรัตน์ 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 30 สิงหาคม 2564
10:08:00 น.
ไฟไม่เข้าเปิดไม่ได้ *มีไฟล์ต้องใช้คีย์แผนฯ สาย ac เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น