HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณัฐชริดา 0868605051 สำนักการคลัง 192.168.11.183 05 พฤษภาคม 2565
13:32:00 น.
เข้าระบบInternet ไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ รต.ศักดิ์กรินทร์ ธนัสีลังภรู 0811832645 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.88 03 พฤษภาคม 2565
10:26:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต์ 0925567895 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.87 03 พฤษภาคม 2565
10:23:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.ชัชนก สมจิตต์ 0955561687 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.92 27 เมษายน 2565
15:12:00 น.
โปรแกรมวินโดวส์ใช้งานไม่ได้ setup windows ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0944616252 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.60 26 เมษายน 2565
10:01:00 น.
ใช้งาน printer ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวิภาพร อินทรพาณิช 0935561456 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.2.78 22 เมษายน 2565
10:43:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 0873734994 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 21 เมษายน 2565
11:46:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นายเชาวลิต เนียมชมพู 0896182409 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.134 21 เมษายน 2565
10:08:00 น.
เพิ่มเครื่องพิมพ์ Cannon MF3010 แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
รินรดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 20 เมษายน 2565
15:52:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ห้องร้องเรียน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร สป.) set ip ปรับปรุง Software 0.00
นายเชาวลิต เนียมชมพู 0896182409 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.134 19 เมษายน 2565
09:45:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ทิพวรรณ 0857569287 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.132 18 เมษายน 2565
09:39:00 น.
ใช้ Program Microsoft ไม่ได้ค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ศุภชัย 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 12 เมษายน 2565
11:36:00 น.
windows และ office เเจ้งเตือนหมดอายุ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
อานนท์ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 12 เมษายน 2565
11:34:00 น.
windows และ Office เตือนหมดอายุตลอดเวลา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 08 เมษายน 2565
09:32:00 น.
โปรแกรม Microsoftหมดอายุ ไม่สามารถเข้าใช้ทำงานได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สิมมะลี 043-222866 สำนักการคลัง 192.168.11.251 07 เมษายน 2565
09:15:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล (โหน่ง) 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 05 เมษายน 2565
11:56:00 น.
ขอลง windows เป็น เวอร์ชั่นใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.ปรชาติ (หนฝ.บริหารงานทั่วไป ) เบอร์ภายใน 2004 สำนักการคลัง 192.168.11.115 04 เมษายน 2565
15:36:00 น.
ต่ออินเตอร์เน็ต เดินสายแลนเพิ่ม 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
วิฑูรย์ 0985860097 สำนักการคลัง 192.168.11.105 04 เมษายน 2565
15:33:00 น.
จอ ดับ จอเสีย เปลี่ยนจอ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 24 มีนาคม 2565
16:44:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนการ์ดจอแสดงผล ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0873734994 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 24 มีนาคม 2565
16:42:00 น.
เครื่องรีสตาร์ทเองใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น