HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ศุรีมาศย์ เลขะสุวรรณ 0874267372 สำนักการคลัง 192.168.11.254 29 เมษายน 2562
14:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.83 29 เมษายน 2562
10:26:00 น.
เชื่อมต่อระบบLAN ไม่ได้ share file and folder ปรับปรุง Software 0.00
รุ่งฤดี ยอดวัน 0828692186 สำนักการคลัง 192.168.11.154 24 เมษายน 2562
16:28:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก set printer 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 24 เมษายน 2562
16:23:00 น.
เข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ได้ ( EGP ) ติดตั้ง IE11 ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 24 เมษายน 2562
15:01:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น งานด่วนค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 23 เมษายน 2562
15:07:00 น.
เน็ทหลุดบ่อย ติดๆดับๆ ไวท์เล็ทน่าจะเสีย เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0874267372 สำนักการคลัง 192.168.11.92 19 เมษายน 2562
10:23:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set brower ออก Authen ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม 043-424550 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.118 09 เมษายน 2562
16:02:00 น.
เปิดคอมไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
บุษราพร ราชแผน 0910615771 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.110.57 09 เมษายน 2562
12:50:00 น.
เข้าโปรแแกรม Excel ไม่ได้, wifi ติดๆหลุดๆ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
มงคล 0973100076 สำนักการศึกษา 192.168.14.60 03 เมษายน 2562
15:36:00 น.
เครื่องค้่าง ดับบางครั้ง ไม่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันหลายหน้าไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชุติมา โพธินาม 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.164 02 เมษายน 2562
14:58:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set brower ออก Authen ปรับปรุง Software 0.00
ปิยมาภรณ์ 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.203 01 เมษายน 2562
16:05:00 น.
เครื่องดับเอง เปิดแล้วค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.79 29 มีนาคม 2562
09:25:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set brower ออก Authen ปรับปรุง Software 0.00
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี 0624151655 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 22 มีนาคม 2562
15:15:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.38 21 มีนาคม 2562
09:54:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.179 20 มีนาคม 2562
09:33:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นส.วิภาดา เพ็งหลอย 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 19 มีนาคม 2562
14:32:00 น.
เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ เป็นเครื่องของ นส.พัชรา ริวน ห้องร้องเรียน สายแลนเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางภาวินี กาฬอ่อนศรี 0849268743 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.72 18 มีนาคม 2562
13:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายยศศักดิ์ สกุลพานิช 0812626219 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.219 15 มีนาคม 2562
15:45:00 น.
ลงระบบ EGp และ e-laas และปริ้นไม่ได้ ติดตั้ง IE 11 ปรับปรุง Software 0.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 07 มีนาคม 2562
10:41:00 น.
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น