HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
คุณสุภาพร เกิดมะม่วง 0862211835 สำนักการช่าง 192.168.13.220 02 กุมภาพันธ์ 2560
10:38:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ลาย เปลี่ยนการ์ดจอ ปรับปรุง Hareware 950.00
น.ส.พัทยา สอนประเทศ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 01 กุมภาพันธ์ 2560
13:47:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,100.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 043-223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มกราคม 2560
15:49:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดูดกระดาษ 0.00
นเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 043-223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มกราคม 2560
15:41:00 น.
1.เครื่องปริ้นของงานธุรการปริ้นไม่ได้ 2.เครื่องปริ้นเตอร์ช่องบริการที่ 1 ปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.วารุณี โฮชิน 0842365698 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 มกราคม 2560
13:25:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประทัย สอนพันละ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.222 27 มกราคม 2560
11:28:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 27 มกราคม 2560
10:26:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ หัวพิมพ์เสีย ปรับปรุง Hareware 800.00
รุ่งนภา 1408 สำนักการช่าง 192.168.13.201 25 มกราคม 2560
15:27:00 น.
นาฬิกาไม่ตรงคะ ปรับ bios ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง 0823035906 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.81 25 มกราคม 2560
11:32:00 น.
internet ช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุภาพร 1405 สำนักการช่าง 192.168.13.220 25 มกราคม 2560
10:23:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ display card เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 มกราคม 2560
13:46:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ ปริ๊นไม่ออกคะ ห้องร้องเรียนฯ clear counter ปรับปรุง Hareware 0.00
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.135 20 มกราคม 2560
14:56:00 น.
เครื่อง ปริ๊นใช้งานไม่ได้ set ip printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวิไลพร นาทันตอง 089-3063196 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.153 20 มกราคม 2560
13:28:00 น.
เครื่องช้า อยากลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา ตาลดี 0878766128 สำนักการศึกษา 192.168.14.84 19 มกราคม 2560
11:16:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายชัยวัฒน์ สารักษ์ 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.83 18 มกราคม 2560
10:13:00 น.
ต้องการลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.167 16 มกราคม 2560
13:27:00 น.
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ หัว RJ45 เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางนันทกา สมบัติกำไร 0810510528 สำนักการช่าง 192.168.13.240 12 มกราคม 2560
10:49:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
กัญญา แสนสอาด 0834058982 สำนักการช่าง 192.168.13.228 12 มกราคม 2560
10:22:00 น.
มีอาการค้าง เปิดโปรแกรมช้า ใช้งานแล้วกระตุก อยากให้ทำการลงwindows ให้ใหม่ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0823154871 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 12 มกราคม 2560
09:19:00 น.
วินโดวใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.81 11 มกราคม 2560
15:26:00 น.
ขอหมายเลข ip set ip address ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น