HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 09 ธันวาคม 2563
10:01:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 08 ธันวาคม 2563
14:47:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 ธันวาคม 2563
14:20:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 ธันวาคม 2563
14:20:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 02 ธันวาคม 2563
15:40:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 0979505454 สำนักการศึกษา 192.168.14.74 02 ธันวาคม 2563
14:10:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ ไฟกระพริบสีส้ม ไม่ปริ้นงาน ปล.เปลี่ยนหมึกแล้ว ก็ยังไม่ปริ้น เปลี่ยนตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 02 ธันวาคม 2563
13:20:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด สายสัญญาณ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.81 01 ธันวาคม 2563
15:35:00 น.
ใช้งาน windows ไม่ได้ hdd bad ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ประภัสสร 043222865 สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 พฤศจิกายน 2563
10:47:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร 043222865 สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 พฤศจิกายน 2563
10:47:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ๊นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 043222865 สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 พฤศจิกายน 2563
10:23:00 น.
ปริ้นไม่ออก หาเครื่องปริ้นไม่เจอ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 26 พฤศจิกายน 2563
09:42:00 น.
เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 26 พฤศจิกายน 2563
09:42:00 น.
เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
พีชญาปานเหลือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.95 24 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พีชญาปานเหลือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.95 24 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พีชญาปานเหลือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.95 24 พฤศจิกายน 2563
09:37:00 น.
เปิดแล้วดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อภิวัฒน์ ถาพินนา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11. 23 พฤศจิกายน 2563
14:39:00 น.
เครื่องเปิดโปรแกรมไม่ได้ โหลดข้อมูลช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชัชนก 043221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15. 23 พฤศจิกายน 2563
10:02:00 น.
ลง windows ใหม่ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ (ตี๋น้อย) 0944938658 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.48 18 พฤศจิกายน 2563
12:42:00 น.
เปิดไม่ติด สายไฟจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 18 พฤศจิกายน 2563
09:10:00 น.
เปิดใช้งาน word ไม่ได้ค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น