HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 31 ตุลาคม 2565
11:13:00 น.
สั่งปริ้นซ์ ปริ้นซ์ไม่ได้ แอดไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 สำนักการคลัง 192.168.11.83 26 ตุลาคม 2565
09:26:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสียเปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายยศ บุรีรัตน์ 0955561687 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.84 25 ตุลาคม 2565
15:30:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ธนศักดิ์ 0639965478 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ตุลาคม 2565
13:34:00 น.
ใช้งานโปรแกรม word ไม่ได้ 0.00
ณิชาภา 0956626536 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 21 ตุลาคม 2565
09:49:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านไวไฟไม่ได้ เซ็ดไดร์เวอร์ไวเรส ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 19 ตุลาคม 2565
10:30:00 น.
ใช้งานโปรแกรม Excel ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
จุลลดา 04300842-1003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 19 ตุลาคม 2565
10:14:00 น.
เชื่อมต่อ internet ไม่ได้ค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
วงศกร ไทยประเสริฐ 0925141425 สำนักการคลัง 192.168.11.145 19 ตุลาคม 2565
10:13:00 น.
ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Hareware 0.00
ธนศักดิ์ 0639965478 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 ตุลาคม 2565
11:08:00 น.
ระบบโปรแกรม window ใช้ไม่ได้ 0.00
นางกัลยา เทพศิลา 0942898405 สำนักการคลัง 192.168.11.86 17 ตุลาคม 2565
14:58:00 น.
ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อสาย Lan เพิ่มจุดเชื่อมต่อสาย Lan ปรับปรุง Hareware 0.00
ณิชาภา 0944693564 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 17 ตุลาคม 2565
09:33:00 น.
เชื่อมInternetไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
กัลยา เทพศิลา 0942898405 สำนักการคลัง 192.168.11.85 17 ตุลาคม 2565
08:45:00 น.
คอมพิวเตอร์ใหม่ ขอให้มาติดตั้งสายแลนด์คะ 0.00
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 14 ตุลาคม 2565
16:03:00 น.
Word ไม่สามารถแก้ไขงานได้ ขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จีรยา ศรีแสง 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.184 12 ตุลาคม 2565
09:16:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางวรรณภา จำปาวัตตะ 0962132663 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 ตุลาคม 2565
10:00:00 น.
ได้คอมพิวเตอร์มาใหม่รบกวนมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน๊ตให้ด้วยค่ะ กองการเจ้าหน้าที่ 0.00
กัลยา เทพศิลา 0942898405 สำนักการคลัง 192.168.11.85 11 ตุลาคม 2565
09:38:00 น.
ติดตั้งคอมใหม่คะ 0.00
ฉัตรชนก ธรรมมา / ฝ่ายบริการสาธารณสุข/ศู 1 0880354021/043424551 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 ตุลาคม 2565
10:56:00 น.
หาไอคอน (โปรแกรมที่จะใช้งานไม่เจอ)เครื่องเปิดติด 0.00
ฝ่ายบริการสาธารณสุข /ศูนย์ 1 สำนักสาธารณสุขฯ 0880354021/043424551 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 ตุลาคม 2565
10:50:00 น.
เปิดเครื่องแล้วไม่มีไอคอน (ตัวแสดง) เพื่อเข้าใช้งานได้ในโปรเกรมด้วย / โปรแกรมหาย 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 0944693564 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 07 ตุลาคม 2565
10:24:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้น เชื่อมต่อเครื่องปริ้น ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 06 ตุลาคม 2565
10:05:00 น.
เคื่องปริ้นซ์สีไม่สวยงาม สีไม่สม่ำเสมอ ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น