HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางวรีกร คงกุทอง 094-5766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 01 พฤศจิกายน 2559
10:44:00 น.
ระบบใช้งานไม่ได้ install plugin program e-laas ปรับปรุง Software 0.00
พุศรา 0885626959 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.123 31 ตุลาคม 2559
11:15:00 น.
สั่งปริ้นซ์งานใน โปรแกรม word ไม่ได้ ไม่ตอบสนองคำสั่ง แก้ไขการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค ปรับปรุง Software 0.00
พุศรา 0885626959 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.123 31 ตุลาคม 2559
11:15:00 น.
สั่งปริ้นซ์งานใน โปรแกรม word ไม่ได้ ไม่ตอบสนองคำสั่ง แก้ไขการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 31 ตุลาคม 2559
10:45:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวพิชญา มีเงินล้าน 0994680011 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 26 ตุลาคม 2559
15:07:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ปรินเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 26 ตุลาคม 2559
12:14:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 26 ตุลาคม 2559
11:38:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 25 ตุลาคม 2559
14:43:00 น.
ลงโปรแกรม SPss ติดตั้งโปรแกรม spss ปรับปรุง Software 0.00
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี 0624151655 สำนักการศึกษา 192.168.14.68 25 ตุลาคม 2559
10:38:00 น.
เปิดแผ่น CD ไม่ได้ เครื่องช้า อืด สะดุด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0878766128 สำนักการศึกษา 192.168.11.50 21 ตุลาคม 2559
10:07:00 น.
เครื่องเปิดเข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นุชนภา ขันธ์เครือ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.16 20 ตุลาคม 2559
11:20:00 น.
add printer ไม่ได้ เครื่องพี่ส้ม ฝ่ายส่วนร่วมฯ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.70 20 ตุลาคม 2559
10:06:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤษฎา สายปัญญา 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.62 20 ตุลาคม 2559
10:06:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.69 20 ตุลาคม 2559
10:03:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางพิชญานิน จันทร์หอม 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.67 20 ตุลาคม 2559
09:46:00 น.
ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ 0875564125 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.89 19 ตุลาคม 2559
16:53:00 น.
ลงโปรแกรม spss ลงโปรแกรม spss ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.125 19 ตุลาคม 2559
09:18:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ศุกวัตร สาขา 0894422472 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.70 17 ตุลาคม 2559
12:37:00 น.
ลงแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วีรกรณ์ สวัสดิการสังคม 043271210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 ตุลาคม 2559
12:21:00 น.
มีแถบสี่เหลี่ยมสีดำขึ้นบนหน้าจอ ไม่ได้มาเจอ software 0.00
รัตนา 0817999640 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 13 ตุลาคม 2559
12:46:00 น.
ติดต่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไม่ได้(192.168.15.13) เดิมเมื่อเช้ายังพิมพ์ได้ set เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น