HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0825411565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 ตุลาคม 2562
13:17:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
แหวว ฝ่ายกิจการโรงเรียน 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 30 ตุลาคม 2562
09:02:00 น.
จอภาพไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 25 ตุลาคม 2562
10:25:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ ชุดความร้อนเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
โกวิทย์ กุลวิเศษ 0642919871 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 ตุลาคม 2562
12:15:00 น.
ปริ้นงานไม่ออกกระดาษติดตลอดครับ 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 088-5601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 21 ตุลาคม 2562
11:35:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ชุดความร้อนเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ตุลาคม 2562
11:33:00 น.
เครื่องพิมพ์ ไม่สามารถปริ้นงานได้ 0.00
กนกรจ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.97 18 ตุลาคม 2562
15:07:00 น.
CPU มีเสียงดัง ไม่สามารถใช้การได้ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุนันทา เรือนทิพย์ งานแผน ฝ่ายบริหาร ( อาคารขั 0929569693 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 ตุลาคม 2562
11:37:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ ไม่ติด ไม่่สามารถใช้งานได้ค่ะ 0.00
นางกัญชพร ฟองทอง 0956653696 สำนักการคลัง 192.168.11.22 17 ตุลาคม 2562
15:41:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ เศษกระดาษติดในเครื่อง ปรับปรุง Hareware 0.00
นางกัญชพร ฟองทอง 0956653696 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 ตุลาคม 2562
15:09:00 น.
สั่งพิมพ์แล้วเครื่องไม่ดึงกระดาษ 0.00
จิตติพงศ์ 096-7526167 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.106 17 ตุลาคม 2562
11:44:00 น.
เปิดเครื่องเข้าินโดว์ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 17 ตุลาคม 2562
09:55:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 14 ตุลาคม 2562
11:28:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สาบสัญญาณหลาวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิวารญา - สำนักการคลัง 192.168.11.92 10 ตุลาคม 2562
11:12:00 น.
CPU เสียคีย์บอร์ดกับเมาส์ ไม่ติด restart windows ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 10 ตุลาคม 2562
10:54:00 น.
มีไฟเข้าแต่หน้าจอดับ (ห้องร้องเรียน ) จอเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 0951905566 สำนักการคลัง 192.168.11.93 08 ตุลาคม 2562
12:48:00 น.
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดใหม่(ผอ.อี๊ด) ติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
มีนา สินธุมา 0849661758 สำนักการศึกษา 192.168.14.71 07 ตุลาคม 2562
14:41:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยน Power Supply ปรับปรุง Hareware 700.00
ณิชาภา ก่องนอก 0898404620 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 ตุลาคม 2562
11:38:00 น.
เครื่องปริ้นแคนน่อนไม่ทำงาน ปริ้นไม่ได้ 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 01 ตุลาคม 2562
10:08:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 30 กันยายน 2562
11:05:00 น.
เครื่องคอมฯหัวหน้า ขึ้นพื้นสีน้ำเงินตัวหนังสือภาษาอังกฤษ เต็มหน้าจอ ห้องร้องเรียน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น