HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 มกราคม 2560
13:46:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ ปริ๊นไม่ออกคะ ห้องร้องเรียนฯ clear counter ปรับปรุง Hareware 0.00
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.135 20 มกราคม 2560
14:56:00 น.
เครื่อง ปริ๊นใช้งานไม่ได้ set ip printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวิไลพร นาทันตอง 089-3063196 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.153 20 มกราคม 2560
13:28:00 น.
เครื่องช้า อยากลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา ตาลดี 0878766128 สำนักการศึกษา 192.168.14.84 19 มกราคม 2560
11:16:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายชัยวัฒน์ สารักษ์ 0844006438 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.83 18 มกราคม 2560
10:13:00 น.
ต้องการลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.167 16 มกราคม 2560
13:27:00 น.
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ หัว RJ45 เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางนันทกา สมบัติกำไร 0810510528 สำนักการช่าง 192.168.13.240 12 มกราคม 2560
10:49:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
กัญญา แสนสอาด 0834058982 สำนักการช่าง 192.168.13.228 12 มกราคม 2560
10:22:00 น.
มีอาการค้าง เปิดโปรแกรมช้า ใช้งานแล้วกระตุก อยากให้ทำการลงwindows ให้ใหม่ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ยุดลธร นาดกระจาย 0823154871 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 12 มกราคม 2560
09:19:00 น.
วินโดวใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.81 11 มกราคม 2560
15:26:00 น.
ขอหมายเลข ip set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ดร. กฤษณวรุณ ไชยนิจ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.80 11 มกราคม 2560
15:25:00 น.
ขอหมายเลข ip set ip address ปรับปรุง Software 0.00
กัญชพร ฟองทอง 043-224030 สำนักการคลัง 192.168.11.153 10 มกราคม 2560
11:12:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สมศรี พุ่มศรี 043-224030 สำนักการคลัง 192.168.11.90 10 มกราคม 2560
11:11:00 น.
ต้องการติดตั้ง วินโดว7 ติดตั้ง วินโดว7 ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 09 มกราคม 2560
09:13:00 น.
เครื่องที่แชร์ปริ๊นเตอร์สั่งปริ๊นไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายอนุชิต ผลแก้ว 0810510528 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.104 05 มกราคม 2560
09:38:00 น.
จอมืด ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.นัยนา สงวนทรัพย์ 0878766128 สำนักการคลัง 192.168.11.113 04 มกราคม 2560
14:15:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุทธาทิพย์ เนตรอริยะทรัพย์ 0844006438 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.113 04 มกราคม 2560
14:14:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง 043225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 29 ธันวาคม 2559
15:48:00 น.
หน้อจอเปิดไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชิดจันทร์ คำพิลัง 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.91 28 ธันวาคม 2559
08:02:00 น.
ต้องการย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ปรับปรุง Hareware 0.00
ธาริดา อินทนนท์ 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.145 27 ธันวาคม 2559
11:14:00 น.
หน้าจอมืด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น