HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 26 เมษายน 2564
10:36:00 น.
ช่องUSBใช้งานไม่ได้ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 0944693564 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 26 เมษายน 2564
09:56:00 น.
ขึ้นหน้าจอสีฟ้า CPU มีเสียงดัง ตื้ด ตื้ด ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ภควดี 081-8778992 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 เมษายน 2564
14:13:00 น.
เครื่องปริ๊นเตอร์ ฝ่ายเแผนที่ภาษีฯ ปริ๊นเอกสารได้ประมาณ 3-4 แผ่นแล้วหยุดปริ๊น ไม่สามารถปริ๊นงานได้อีก ไฟโชว์สถานะที DRUM ต้องนำหมึกออกและพักเครื่อ 0.00
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี 0872336565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.83 20 เมษายน 2564
15:01:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 08 เมษายน 2564
11:33:00 น.
ใช้ internet ไม่ได้ print งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 07 เมษายน 2564
13:57:00 น.
ด่วนค่ะ Office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 043-225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 เมษายน 2564
11:31:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ และเครื่องเตือนว่า eror 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 เมษายน 2564
11:22:00 น.
ช่องเสียบสายชาจแบตเตอรี่ชำรุด 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 เมษายน 2564
11:16:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 เมษายน 2564
11:11:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ 0.00
วุฒินันท์ 0876640039 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.86 07 เมษายน 2564
10:59:00 น.
Windows หมดอายุ Word & Excel ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสุดารัตน์ อนุศักดากุล 043225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 เมษายน 2564
10:57:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ สั่งปริ้นงานไม่ได้ 0.00
จีระนัน นามพรหม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 05 เมษายน 2564
16:27:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
จีระนัน นามพรหม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 05 เมษายน 2564
16:27:00 น.
ไม่สามารถปริ้นงานได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
วรีกร 043271210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 เมษายน 2564
10:01:00 น.
ไม่ดึงกระดาษ 0.00
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.165 31 มีนาคม 2564
16:29:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เพาเวอร์เสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 30 มีนาคม 2564
13:58:00 น.
พิมพ์หนังสือภายนอกไม่มีตัวครุฑออกมาด้วย file มีปัญหา สร้างไฟล์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลักษณา สุขศรี 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.156 26 มีนาคม 2564
12:47:00 น.
อยากให้ปริ๊นเตอร์เข้าไปอยู่ในวงแแลนด์ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายสุพจน์ เพิ่มพูล 0850087146 สำนักการช่าง 192.168.13. 25 มีนาคม 2564
13:42:00 น.
เสียงดังอือๆๆๆๆๆๆๆๆตลอดเวลา เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ปรับปรุง Hareware 200.00
กานต์พิชชา 0649365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 25 มีนาคม 2564
09:56:00 น.
คอมพ์เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น