HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ประไพศรี ไชยโย 0905816356 สำนักการคลัง 192.168.11.132 11 สิงหาคม 2565
10:03:00 น.
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.มนัญญา พรมพิพัฒน์ 0955561687 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.41 03 สิงหาคม 2565
13:19:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ลัดดา 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 03 สิงหาคม 2565
11:19:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 27 กรกฎาคม 2565
09:36:00 น.
ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมได้ แรมหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 26 กรกฎาคม 2565
11:30:00 น.
โปรแกรมword ใช้งานไม่ได้ เวลาสั่งปริ้น Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ศุภชัย บุพศรี 0862242133 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 26 กรกฎาคม 2565
10:17:00 น.
ไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ “Startup Repair” Your computer was unable to start และ window หมดอายุ , ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววีณา สินธุมา 0951930365 สำนักการศึกษา 192.168.14.90 25 กรกฎาคม 2565
09:22:00 น.
จอดำ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาววีณา สินธุมา 0951930365 สำนักการศึกษา 192.168.14.90 21 กรกฎาคม 2565
10:12:00 น.
จอมีไฟ แต่เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวเขมจิรา ภูสะทด 0982429916 สำนักการคลัง 192.168.11.246 21 กรกฎาคม 2565
10:07:00 น.
เปิดไม่ติดเลย แผงวงจรหลักเสีย ส่งเคลม ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.เยาวลักษณ์ ไชยวงษา 0955561687 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.74 20 กรกฎาคม 2565
14:54:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 18 กรกฎาคม 2565
14:37:00 น.
set printer set printer ปรับปรุง Software 0.00
นายโกวิท หรีกประโคน 0847563685 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.103 05 กรกฎาคม 2565
16:08:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี 0874334024 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 05 กรกฎาคม 2565
15:00:00 น.
ขอเพิ่มสายแลน เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ภูษิต 0856084377 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 05 กรกฎาคม 2565
11:39:00 น.
จอฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
จีระนัน นามพรม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 30 มิถุนายน 2565
13:30:00 น.
คอมดับ เปิดแล้วดับ ใช้งานไม่ได้ค่ะ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,600.00
วงศกร ไทยประเสริฐ 0925141425 สำนักการคลัง 192.168.11.168 29 มิถุนายน 2565
14:11:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ทิพย์ประภา ทองสี 0643737661 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 29 มิถุนายน 2565
09:52:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 29 มิถุนายน 2565
09:13:00 น.
วินโดว์หมดอายุการใช้งาน activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นายติง นามมณทา 0868581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 27 มิถุนายน 2565
15:34:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
เนตรนภา ธรรมรัตน์ 0935232882 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.237 27 มิถุนายน 2565
09:38:00 น.
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น