HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
มนัญญา 0889955394 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.152 06 มกราคม 2566
11:35:00 น.
เข้า share drive ไม่ได้ ศูนย์กลางข้อมูลภาพ map network drive ปรับปรุง Software 0.00
ธนานนท์ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.22 06 มกราคม 2566
10:10:00 น.
เครื่องเปิดติดแล้วมีอาการค้างที่หน้าจอ กดอะไรไม่ได้ restart windows ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 06 มกราคม 2566
09:15:00 น.
excel save ไม่ได้ แก้ไขโปรแกรม office ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043221184 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 05 มกราคม 2566
16:43:00 น.
วินโด้ หมดอายุ Activate windows ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา ศรีแสง 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.216 05 มกราคม 2566
09:50:00 น.
ไม่สามารถเปิดไฟล์งาน excel ได้ แก้ไขโปรแกรม office ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 04 มกราคม 2566
15:02:00 น.
โปรแกรม excel save ไมได้ ติดตั้ง excel ก่อน ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0635407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 04 มกราคม 2566
13:47:00 น.
เข้าระบบวันลาไม่ได้ เปลี่ยน URL ปรับปรุง Software 0.00
ทิพย์ประภา ทองสี 0894178597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 04 มกราคม 2566
13:43:00 น.
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์มีปัญหา ไฟไม่เข้า ปรับปรุง Hareware 0.00
นายวิศรุต สุขบั 0849561758 สำนักสวัสดิการ 192.168.10 03 มกราคม 2566
10:40:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 03 มกราคม 2566
08:18:00 น.
ใช้เน๊ตไม่ได้ set ip addres ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญศรี 0800971020 สำนักการศึกษา 192.168.14.69 27 ธันวาคม 2565
13:46:00 น.
เข้า website ไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 27 ธันวาคม 2565
10:41:00 น.
ปริ๊นงานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 27 ธันวาคม 2565
09:35:00 น.
ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกวัน น่าจะต้องลง Windows ใหม่ค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ เปลี่ยนถ่าน Bios ปรับปรุง Hareware 0.00
ชวินทร์ อุ้ยวงค์ 0645534825 สำนักการคลัง 192.168.11.216 27 ธันวาคม 2565
09:32:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดไฟไม่เข้า ปลั๊กไฟหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ประภััสสร สุวรรณสม 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.184 22 ธันวาคม 2565
14:22:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
มนัญญา 0889955394 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.152 22 ธันวาคม 2565
13:29:00 น.
เข้า website ไม่ได้ แก้ไข URL ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 21 ธันวาคม 2565
13:37:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0935561688 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 20 ธันวาคม 2565
13:48:00 น.
เครื่องดับบ่อย ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัยยา (หน้าห้องรองฯอารีย์) 0868552273 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 20 ธันวาคม 2565
11:11:00 น.
ไม่สามารถใช้งานโปรกแกรม Microsoft office ได้ และยังไม่ได้เชื่อมต่อการแชร์เครื่่องปริ๊น Activate Office , Share Printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0849561758 สำนักการคลัง 192.168.11.85 19 ธันวาคม 2565
15:34:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น