HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ตุลาคม 2559
10:10:00 น.
ลงเครื่องปริ๊นซ์ 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 05 ตุลาคม 2559
09:49:00 น.
ใช้งาน wifi ไม่ได้ ลงไดรเวอร์ usb wirless ปรับปรุง Software 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 0875564125 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 04 ตุลาคม 2559
16:07:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พี่ปุ้ย 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.112 04 ตุลาคม 2559
16:06:00 น.
ต้องการแชร์ปรินเตอร์ค่ะ แชร์ปรินเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ประไพศรี ไชยโย 0905816356 สำนักการคลัง 192.168.11.245 04 ตุลาคม 2559
15:48:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุุเมธ 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.112 04 ตุลาคม 2559
15:28:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ฝ่ายแผนที่ภาษ๊ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริกาญจน์ เพลาชัย 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.124 04 ตุลาคม 2559
12:59:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 0847569542 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 04 ตุลาคม 2559
11:16:00 น.
ไม่มีสายแลน จัดทำสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 30 กันยายน 2559
14:39:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวเย็น 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 29 กันยายน 2559
13:55:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 29 กันยายน 2559
10:02:00 น.
รบกวนลงเครื่องปริ๊นเตอร์ ให้ด้วยคะ ปริ๊นงานไม่ได้ ขอบคุณค่ะ.. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 กันยายน 2559
10:00:00 น.
รบกวนลงโปรแกรมเครื่องปริ๊นเตอร์ให้ด้วยคะ 0.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 29 กันยายน 2559
09:57:00 น.
อยากรบกวนลงโปรแกรมเครื่องปริ๊น ให้ด้วยคะ ไม่สามารถปริ๊นงานได้คะ ขอบคุณคะ.. 0.00
นางวชิราพร สุรศักดิ์ริธิกุล 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.71 28 กันยายน 2559
10:46:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 0875564125 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 27 กันยายน 2559
10:56:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ไม่มีไอคอน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 26 กันยายน 2559
16:02:00 น.
เครื่องค้างบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า 0847569542 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 26 กันยายน 2559
14:26:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต 0875564125 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 23 กันยายน 2559
12:56:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 23 กันยายน 2559
12:51:00 น.
update windows7 Update windows7 ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 23 กันยายน 2559
12:35:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เปิดมาไม่มีเมนู(ไอคอน) มีแต่รูปภาพพื้นหลัง แก้ไข Registry ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น