HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.85 04 ตุลาคม 2561
10:01:00 น.
excel ล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 04 ตุลาคม 2561
09:59:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดแสดงผลเสีย ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.111.120 03 ตุลาคม 2561
11:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน 0849561752 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.85 02 ตุลาคม 2561
16:55:00 น.
ฮาร์ดดิสก์เอกเทอนอน ใช้งานไม่ได้ ซ่อมไม่ได้ controller เสีย ปรับปรุง Software 0.00
ปาณิสรา 0896202267 สำนักการคลัง 192.168.11.84 01 ตุลาคม 2561
09:37:00 น.
โปรแกรม Excel ขึ้นล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง 0865334215 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.78 28 กันยายน 2561
10:45:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นส.ณัฐรดา พรหมชมชา 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.131 27 กันยายน 2561
10:50:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ จอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อุตมะรังษี ช่วงชิต 0865334215 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 26 กันยายน 2561
11:11:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ HDD Bad Sector ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 081-5462150 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 25 กันยายน 2561
17:40:00 น.
cpu ชำรุด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,400.00
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี 0858513017 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.83 25 กันยายน 2561
12:19:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด M/B เสีย 2,400.00
ณิชาภา 043225617 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 กันยายน 2561
09:42:00 น.
หมึกสีแดงไม่ออก และเวลาปริ้นกระดาษเป็นรู 0.00
วราลักษณ์ 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 24 กันยายน 2561
11:10:00 น.
เพิ่มจุด LAN เพิ่มจุด LAN ปรับปรุง Hareware 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 21 กันยายน 2561
14:43:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จำนวน 8 เครื่อง switch hub มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.80 21 กันยายน 2561
10:50:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กันยายน 2561
10:36:00 น.
สั่งปริ๊นงานเครื่องหน.ฝ่ายผลประโยชน์ สั่งปริ๊นงานไม่ได้ 0.00
พัทยา สอนประเทศ 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 17 กันยายน 2561
13:04:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 17 กันยายน 2561
12:05:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุดใจ ศรีเศษ 0945568792 สำนักการคลัง 192.168.11.28 17 กันยายน 2561
10:04:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.152 14 กันยายน 2561
11:28:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ Set Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา 0849561752 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 13 กันยายน 2561
11:04:00 น.
เข้า Windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น