HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จอ.อภิชาติ ม่วงฉ่ำ 0873734994 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 10 พฤศจิกายน 2563
10:37:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยน Power Supply ปรับปรุง Hareware 900.00
วงศกร 0610199752 สำนักการคลัง 192.168.11.169 09 พฤศจิกายน 2563
08:56:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้นและต่ออินเตอร์เน็ต ติดตั้งเครื่องปริ้นและต่ออินเตอร์เน็ต ปรับปรุง Software 0.00
นันท์ธิดา 043221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.51 06 พฤศจิกายน 2563
13:18:00 น.
หน้าจอแสดงข้อความ Automatic Repair ไม่สามารถเข้าหน้า windows ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 0935561456 สำนักการคลัง 192.168.11.80 02 พฤศจิกายน 2563
13:22:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นฤพนธ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.84 29 ตุลาคม 2563
13:11:00 น.
ขึ้น blue screen ลงโปรแกมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 26 ตุลาคม 2563
13:57:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 26 ตุลาคม 2563
09:03:00 น.
หน้าจอไม่มีสี เปลี่ยนสายสัญญาณจอ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 20 ตุลาคม 2563
11:49:00 น.
ปริ้นท์งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นายวรพล ปะวันเต 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.135 09 ตุลาคม 2563
16:45:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
วุฒินันท์ น้อยเรือง 0876640039 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.80 07 ตุลาคม 2563
11:45:00 น.
Microsoft Word ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา 043221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 06 ตุลาคม 2563
14:38:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ อยากได้ข้อมูลจากไดรฟ์ D **หมายเหตุเครื่องพี่เอ๊กซ์ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ภควดี 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.78 05 ตุลาคม 2563
10:45:00 น.
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เปลี่ยนหน่วยความจำหลัก ปรับปรุง Hareware 1,600.00
รัตนา สุขบัว 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 28 กันยายน 2563
16:17:00 น.
หน้าจอเป็นสีแดง เปลี่ยนสายสัญญาณจอภาพ ปรับปรุง Hareware 300.00
น.ส.พัทยา สอนประเทศ 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 25 กันยายน 2563
10:03:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 23 กันยายน 2563
10:39:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 22 กันยายน 2563
10:15:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 21 กันยายน 2563
10:57:00 น.
เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อม ปรับปรุง Hareware 900.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม 064-9365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 18 กันยายน 2563
10:32:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ปลั๊กหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นาย ติง นามมณทา 0868581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 16 กันยายน 2563
15:05:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ สา่ยแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 14 กันยายน 2563
17:17:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น