HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.165 31 มีนาคม 2564
16:29:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เพาเวอร์เสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 30 มีนาคม 2564
13:58:00 น.
พิมพ์หนังสือภายนอกไม่มีตัวครุฑออกมาด้วย file มีปัญหา สร้างไฟล์ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลักษณา สุขศรี 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.156 26 มีนาคม 2564
12:47:00 น.
อยากให้ปริ๊นเตอร์เข้าไปอยู่ในวงแแลนด์ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายสุพจน์ เพิ่มพูล 0850087146 สำนักการช่าง 192.168.13. 25 มีนาคม 2564
13:42:00 น.
เสียงดังอือๆๆๆๆๆๆๆๆตลอดเวลา เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ปรับปรุง Hareware 200.00
กานต์พิชชา 0649365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 25 มีนาคม 2564
09:56:00 น.
คอมพ์เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
พีชญา 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.96 24 มีนาคม 2564
12:11:00 น.
Excel ทำงานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 22 มีนาคม 2564
14:14:00 น.
word & Excel ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 18 มีนาคม 2564
13:11:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 18 มีนาคม 2564
08:46:00 น.
หน้าจอค้าง จอเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 17 มีนาคม 2564
10:55:00 น.
สายแลนใช้งานไม่ได้ เช็คสายแลน ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีนาม 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.88 17 มีนาคม 2564
08:49:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา มะนิยม 0649365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 15 มีนาคม 2564
09:56:00 น.
ต่อเครื่องปรินท์ไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
วันวิสา 0943972926 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 09 มีนาคม 2564
15:39:00 น.
เครื่องติดไวรัสคะ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 09 มีนาคม 2564
09:31:00 น.
ใช้ microsoft office ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 08 มีนาคม 2564
12:54:00 น.
ใช้ microsoft office พิมพ์งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
จิรา เนาวโรจน์ 0879767002 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.16 08 มีนาคม 2564
09:47:00 น.
เปิดไม่ติด เครื่ิิงไม่ส่งสันญาณไปที่คอม สายสัญญาณจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
วรพล 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.20 01 มีนาคม 2564
14:39:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ set printer 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 01 มีนาคม 2564
09:52:00 น.
วินโดว์ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุพรรณ กาสีชา 0826502459 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กุมภาพันธ์ 2564
11:18:00 น.
เครื่องช้าเข้าเฟสไม่ได้ 0.00
นายสุพรรณ กาสีชา 0826502459 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กุมภาพันธ์ 2564
10:36:00 น.
ช้า หน้าจอขาว หรือไม่ก็ฟ้า ไม่มีโปรแกรมใดๆ ค้างบ่อย อืด บางครั้งก็จอดำ เปิดค้างหน้าจอไว้ ซักพักก็ค้าง ทำงานต่อไม่ได้...ต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ประจำ...เ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น