HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.ศิริอนงค์ ศรีนายง 0935561677 สำนักการศึกษา 192.168.14.70 28 กุมภาพันธ์ 2563
08:20:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ประทัย สอนพันละ 0935561677 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.222 28 กุมภาพันธ์ 2563
07:34:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 600.00
วงศกร 0831517372 สำนักการคลัง 192.168.11.169 25 กุมภาพันธ์ 2563
09:31:00 น.
ติดตั้งเครื่อง pringter ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สำนักการช่าง 0935561677 สำนักการช่าง 192.168.13.221 24 กุมภาพันธ์ 2563
09:28:00 น.
เปิดมีเสียงดัง เปลี่ยนพัดลม supply ปรับปรุง Hareware 0.00
วงศกร ฝ่ายพัฒนารายได้ 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.169 20 กุมภาพันธ์ 2563
15:09:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน๊ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 19 กุมภาพันธ์ 2563
08:43:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ไติด ไฟไม่เข้า ปรับปรุง Hareware 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ 0895188851 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.35 18 กุมภาพันธ์ 2563
14:41:00 น.
ใช้งานโปรแกรม ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อนุชิต ผลแก้ว 0878629991 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 14 กุมภาพันธ์ 2563
09:35:00 น.
หน้าจอสีฟ้า เปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 12 กุมภาพันธ์ 2563
14:40:00 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.38 12 กุมภาพันธ์ 2563
14:39:00 น.
เครื่องปริ้น P02 หัวพิมพ์ขัดข้อง ปรับปรุง Hareware 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 11 กุมภาพันธ์ 2563
13:02:00 น.
ปริ้นไม่ออก แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 11 กุมภาพันธ์ 2563
10:28:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 05 กุมภาพันธ์ 2563
11:05:00 น.
ปริ้นไม่ออก แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 05 กุมภาพันธ์ 2563
08:12:00 น.
ระบบwindowไม่เสถียร ขอให้ลงโปรมแกรมwindowใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ 0895188851 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 04 กุมภาพันธ์ 2563
11:30:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
อนุชิต ผลแก้ว 0878629991 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 04 กุมภาพันธ์ 2563
09:16:00 น.
บูตไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.150 03 กุมภาพันธ์ 2563
14:07:00 น.
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 03 กุมภาพันธ์ 2563
07:55:00 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 30 มกราคม 2563
11:42:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.38 30 มกราคม 2563
08:48:00 น.
ลงวินโด้ใหม่ ลงวินโด้ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น