HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางกานต์พิชชา มะนิยม 064-9365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 18 กันยายน 2563
10:32:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ปลั๊กหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นาย ติง นามมณทา 0868581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 16 กันยายน 2563
15:05:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ สา่ยแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 14 กันยายน 2563
17:17:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 14 กันยายน 2563
16:38:00 น.
ปริ้นไม่ได้ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม 064-9365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 14 กันยายน 2563
15:15:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
อินทิรา 0868628865 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.78 11 กันยายน 2563
12:13:00 น.
microsoft word /excel ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 10 กันยายน 2563
09:41:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 09 กันยายน 2563
14:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 08 กันยายน 2563
11:39:00 น.
เนื่องจากระบบขึ้นหน้าจอภาษาอังกฤษ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 08 กันยายน 2563
11:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นจาก e-lass ไม่ได้ค่ะ share printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวุฒิ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 08 กันยายน 2563
09:44:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด clean dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.20 03 กันยายน 2563
12:48:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก share printer ปรับปรุง Software 0.00
วุฒินันท์ น้อยเรือง 0876640039 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.80 03 กันยายน 2563
12:05:00 น.
Word ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 03 กันยายน 2563
11:28:00 น.
เครื่องปริ้นล๊อคค่ะ...ปริ้นไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 093429076 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 31 สิงหาคม 2563
11:36:00 น.
ไวรัสลงเครื่อง และ Windows มีปัญหา เครื่องที่สถานีดัีบเพลิงบึงทุงสีร้าง scan virus ปรับปรุง Software 0.00
วรีกร คงกุทอง 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 28 สิงหาคม 2563
12:10:00 น.
อินเตอร์เนต มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพีชญา ปานเหลือ 0963322327 สำนักการคลัง 192.168.11.202 27 สิงหาคม 2563
15:02:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้. ทั้งฝ่ายการเงิน. และฝ่ายระเบียบ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 26 สิงหาคม 2563
09:54:00 น.
เปิดใช้งานไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
กิตภูมิ แก้วกล้า 0935561456 สำนักการศึกษา 192.168.14.68 25 สิงหาคม 2563
16:53:00 น.
เครื่องช้า ใช้งานโปรแกรม word ไม่ได้ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 24 สิงหาคม 2563
13:18:00 น.
อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ แก้ไข network เทศบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น