HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วุฒินันท์ น้อยเรือง 0876640039 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.80 07 ตุลาคม 2563
11:45:00 น.
Microsoft Word ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา 043221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 06 ตุลาคม 2563
14:38:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ อยากได้ข้อมูลจากไดรฟ์ D **หมายเหตุเครื่องพี่เอ๊กซ์ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ภควดี 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.78 05 ตุลาคม 2563
10:45:00 น.
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เปลี่ยนหน่วยความจำหลัก ปรับปรุง Hareware 1,600.00
รัตนา สุขบัว 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 28 กันยายน 2563
16:17:00 น.
หน้าจอเป็นสีแดง เปลี่ยนสายสัญญาณจอภาพ ปรับปรุง Hareware 300.00
น.ส.พัทยา สอนประเทศ 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 25 กันยายน 2563
10:03:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 23 กันยายน 2563
10:39:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 22 กันยายน 2563
10:15:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 21 กันยายน 2563
10:57:00 น.
เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อม ปรับปรุง Hareware 900.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม 064-9365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 18 กันยายน 2563
10:32:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ปลั๊กหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นาย ติง นามมณทา 0868581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 16 กันยายน 2563
15:05:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ สา่ยแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 14 กันยายน 2563
17:17:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 14 กันยายน 2563
16:38:00 น.
ปริ้นไม่ได้ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม 064-9365896 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 14 กันยายน 2563
15:15:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
อินทิรา 0868628865 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.78 11 กันยายน 2563
12:13:00 น.
microsoft word /excel ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 10 กันยายน 2563
09:41:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 09 กันยายน 2563
14:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 08 กันยายน 2563
11:39:00 น.
เนื่องจากระบบขึ้นหน้าจอภาษาอังกฤษ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 08 กันยายน 2563
11:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นจาก e-lass ไม่ได้ค่ะ share printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวุฒิ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 08 กันยายน 2563
09:44:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด clean dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.20 03 กันยายน 2563
12:48:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก share printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น