HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 0610308892 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 07 สิงหาคม 2566
11:51:00 น.
เครื่องคอมดับเอง และขึ้นจอสีฟ้า แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.เขมจิรา ภูสะทด 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.124 04 สิงหาคม 2566
09:31:00 น.
ออฟฟิส หมดอายุ พิมพ์งานไม่ได้ค่ะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
เมธินี 0865110775 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 04 สิงหาคม 2566
08:53:00 น.
เชื่อมปริ้นเตอร์ยังไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริพร ค่าเจรริญ 0935232882 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 03 สิงหาคม 2566
09:26:00 น.
คอมเปิดไม่ติด แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 0896200050 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 03 สิงหาคม 2566
08:50:00 น.
เปิดคอมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0635407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 26 กรกฎาคม 2566
14:19:00 น.
เครื่องตั้ง passwor ไม่ได้ sett password ปรับปรุง Software 0.00
นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง 0868587825 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.15 25 กรกฎาคม 2566
14:22:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องช้ามาก wireless card มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0635407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 25 กรกฎาคม 2566
11:43:00 น.
โปรแกรมwindow มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสุพัตรา ตาลดี 0819750750 สำนักการศึกษา 192.168.14.52 24 กรกฎาคม 2566
08:38:00 น.
microsoft office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
a a กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กรกฎาคม 2566
04:27:00 น.
a 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 กรกฎาคม 2566
11:16:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
ณัฐชา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.132 20 กรกฎาคม 2566
08:42:00 น.
เครื่องช้ามาก เข้าระบบไม่ได้ค่ะ 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0817998107 สำนักการศึกษา 192.168.14.55 19 กรกฎาคม 2566
12:25:00 น.
microsoft office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ 0846841931 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กรกฎาคม 2566
09:19:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ 0846841931 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กรกฎาคม 2566
09:16:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
นายทินกร ธนาสว่างโชติ 0826630523 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.219 11 กรกฎาคม 2566
15:29:00 น.
เครื่องคอมค้างหน้าวินโดว์ ใช้งานไม่ได้ 1.อยากได้แรมเพิ่มอีก1ตัว 4G DDR3 1333MHz 2.ขอฮาตดิสลูกใหม่ เปลี่ยนแรม เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 086-5030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 11 กรกฎาคม 2566
10:30:00 น.
Microsoft office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
สรรพทรัพย์ 0910612680 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 10 กรกฎาคม 2566
14:37:00 น.
โปรแกรม word ไม่สามารถใช้งานได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กรกฎาคม 2566
14:07:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปลิ้นไม่ได้ 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 กรกฎาคม 2566
13:43:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปลิ้นไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น