HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.210 20 มีนาคม 2561
08:37:00 น.
เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.66 19 มีนาคม 2561
09:42:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ สาย sata หลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสุรภา นะรินยา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.71 14 มีนาคม 2561
15:38:00 น.
ลงโปรแกรม Nero ลงโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
สุรภา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 มีนาคม 2561
14:46:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ลงระบบ nero express เพื่อไว้ใช้งานในการไรท์แผ่นCD และ DVD 0.00
ขวัญ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.2 14 มีนาคม 2561
10:39:00 น.
ใช้ internet ไม่ได้ 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ สำนักการคลัง 192.168.11.206 13 มีนาคม 2561
11:12:00 น.
ไม่พบปริ้นเตอร์ ปริ้นงานทางเน็ต add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวุฒิ สำนักการศึกษา 192.168.14.99 12 มีนาคม 2561
12:56:00 น.
ปริ้นออกมาเปนเส้น มีน้ำหมึกติด ซึมออกมาบางแผ่น 0.00
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 12 มีนาคม 2561
10:17:00 น.
อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายณภัทร พันธ์ศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 09 มีนาคม 2561
15:37:00 น.
Activate office Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางปิยรัตน์ โชติจิตร์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.222 09 มีนาคม 2561
15:15:00 น.
save งานไม่ได้ ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป หน่วยความจำไม่พอ ปรับขนาดไฟล์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐชา พันนา สำนักการคลัง 192.168.11.99 09 มีนาคม 2561
10:45:00 น.
โปรแกรมไม่ขึ้น ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐชา พันนา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มีนาคม 2561
10:44:00 น.
โปรแกรมไม่ขึ้น 0.00
วาสนาและเกตุวดี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 08 มีนาคม 2561
09:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดคะ แล้วก็ขึ้นหน้าจอ power seving mode แลนการ์ดเสีย ถอดแลนการ์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น สำนักการศึกษา 192.168.14.67 06 มีนาคม 2561
16:55:00 น.
เปิดข้อมูลงานที่ทำไว้ไม่ได้ ปรับเวอร์ชั่น Microsoft Office ปรับปรุง Software 0.00
ศุภษร เสนาสุ สำนักการศึกษา 192.168.14.75 06 มีนาคม 2561
11:05:00 น.
จอไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นางลักษณา สุขศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10.156 05 มีนาคม 2561
14:55:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 กุมภาพันธ์ 2561
09:55:00 น.
ต่อเครื่องprint ไม่ได้ 0.00
กฤษณา ทัพซ้าย สำนักสวัสดิการ 192.168.10.28 22 กุมภาพันธ์ 2561
14:36:00 น.
เครื่องทำงานช้า ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2561
10:17:00 น.
เข้าเน็ตม่ได้ โปรแกรมมีปัญหา 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 กุมภาพันธ์ 2561
10:10:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ โปรแกรมคอมมีปัญหา 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น