HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จิราพร สำนักการคลัง 192.168.11.152 11 กุมภาพันธ์ 2563
13:02:00 น.
ปริ้นไม่ออก แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 กุมภาพันธ์ 2563
10:54:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ สำนักการคลัง 192.168.11.92 11 กุมภาพันธ์ 2563
10:28:00 น.
แชร์เครื่องปริ้น แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
อังคณา เดชโบราณ สำนักการช่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กุมภาพันธ์ 2563
09:26:00 น.
CPU มีเสียงดัง 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ สำนักการคลัง 192.168.11.92 05 กุมภาพันธ์ 2563
11:05:00 น.
ปริ้นไม่ออก แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.183 05 กุมภาพันธ์ 2563
08:12:00 น.
ระบบwindowไม่เสถียร ขอให้ลงโปรมแกรมwindowใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 04 กุมภาพันธ์ 2563
11:30:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ใส่ ip address ปรับปรุง Software 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 กุมภาพันธ์ 2563
11:28:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
อนุชิต ผลแก้ว สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 04 กุมภาพันธ์ 2563
09:16:00 น.
บูตไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุธิดา อิสระ ฝ่ายป้องกันโรคฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 กุมภาพันธ์ 2563
09:15:00 น.
ไฟล์ word หมดอายุ 0.00
ส.อ.เข็มชาติ รัตนะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 กุมภาพันธ์ 2563
08:48:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
สุทธิมน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 กุมภาพันธ์ 2563
14:49:00 น.
อินเตอร์เน็ตเข้าระบบ EGP ไม่ได้ 0.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ สำนักการคลัง 192.168.11.150 03 กุมภาพันธ์ 2563
14:07:00 น.
ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.183 03 กุมภาพันธ์ 2563
07:55:00 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส ลงใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ สำนักการคลัง 192.168.11.92 30 มกราคม 2563
11:42:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.38 30 มกราคม 2563
08:48:00 น.
ลงวินโด้ใหม่ ลงวินโด้ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นัชช์นลิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 มกราคม 2563
14:04:00 น.
เข้าระบบอีจีพีไม่ได้ ตรวจสอบแล้วคาดว่าจะเกิดจากระบบแลนขัดข้อง 0.00
นัชช์นลิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 มกราคม 2563
14:02:00 น.
ระบบอีจีพีเข้ารหัสไม่ได้คาดว่าขัดข้องที่ระบบแลนหรืออินเตอร์เน็ตหรือที่โปรแกรมวินโดว์แต่เข้ารหัสใช้งานไม่ได้ 0.00
สุกัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.183 27 มกราคม 2563
09:46:00 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.183 24 มกราคม 2563
11:22:00 น.
โปรแกรม สปสช.ใช้งานไม่ได้ set smartcard reader ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น