HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุวนันท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 ตุลาคม 2564
12:53:00 น.
แป้นพิมพ์ไม่สามารถใช้การได้บางปุ่ม 0.00
ประสิทธิ์ สำนักการคลัง 192.168.11. 08 ตุลาคม 2564
11:20:00 น.
อัพเดทวินโดว์แล้วปริ้นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 ตุลาคม 2564
09:22:00 น.
ใช้ window ไม่ได้ 0.00
ณัฏฐณิชา ภูสรีดาว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 ตุลาคม 2564
09:25:00 น.
เครื่องช้ามาก ต้องการซ่อมด่วนค่าา 0.00
สุลัดดา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5หนองใหญ่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 ตุลาคม 2564
08:44:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
อานนท์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 06 ตุลาคม 2564
15:52:00 น.
windows เเจ้งให้ active windows ms office การเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ณัฏฐ์ฏาพร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 ตุลาคม 2564
15:23:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ ฝ่ายสุขาภิบาล 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 ตุลาคม 2564
15:19:00 น.
เครื่องประมวลผลเปิดไม่ได้ 0.00
นริศรา ทรัพย์บุญเลิศมา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 ตุลาคม 2564
11:49:00 น.
ช่องใส่ซีดี เปิดไม่ได้ 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.123 04 ตุลาคม 2564
10:24:00 น.
ไม่สามารถเปิด Microsoft ได้ ระบบฟ้องอัพเดทตลอดเวลา word excel ใช้งานไม่ได้เลย Activate Office 0.00
จุลลดา คำคลี่ สำนักการศึกษา 192.168.14.52 04 ตุลาคม 2564
08:56:00 น.
จอขึ้นเส้นหลังจากเปิดเครื่อง จอเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
จุลลดา คำคลี่ สำนักการศึกษา 192.168.14.59 04 ตุลาคม 2564
08:55:00 น.
ขึ้นจอฟ้าหลังจากเปิดเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 28 กันยายน 2564
11:41:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
สุกัญญา ทีฆะพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 กันยายน 2564
11:14:00 น.
แจ้งเซทระบบอินเตอร์เน็ตและปริ้นเตอร์โน๊ตบุุ๊ค ฝ่ายระเบียบการคลัง 0.00
สุกัญญา ทีฆะพันธ์ สำนักการคลัง 192.168.11.183 27 กันยายน 2564
10:28:00 น.
จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
วิภาวดี เตียวยืนยง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.87 27 กันยายน 2564
09:52:00 น.
คอมพิวเตอร์อัพเดท แล้วไม่สำรองข้อมูล งานที่พิมพ์ไว้ เซฟไม่ได้ ต้องเริ่มทำงานใหม่ Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นริศรา ทรัพย์บุญเลิศมา สำนักการคลัง 192.168.11.91 23 กันยายน 2564
14:03:00 น.
windowe อัพเดตไม่ได้ ใช้ไลน์ไม่ได้ ต่อเครื่องเครื่องปริ๊นไม่ได้ หน้าจอบางครั้งจะเป็นเส้นๆ กระตุก Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 กันยายน 2564
09:58:00 น.
เครื่อง CPU ดับ เปิดไม่ได้ 0.00
น.ส.ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว สำนักการคลัง 192.168.11.96 20 กันยายน 2564
14:48:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ avtivate windows ปรับปรุง Software 0.00
ขนิษฐา สำนักการศึกษา 192.168.14.181 15 กันยายน 2564
10:02:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น