HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 กันยายน 2562
12:19:00 น.
จอกระพริบ มีสัญญาณแทรก จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 16 กันยายน 2562
11:16:00 น.
window boot ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 0942716240 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.37 13 กันยายน 2562
16:09:00 น.
หน้าจอกระพริบ จอเสื่อม ปรับปรุง Hareware 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 0942716240 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 กันยายน 2562
16:07:00 น.
หน้าจอดับและกระพริบ 0.00
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 13 กันยายน 2562
11:54:00 น.
ซีพียูดังเสียง ตื้อดื่อ ตื้อดื่อ dimm ram cleaning ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 กันยายน 2562
11:33:00 น.
ขอลง ปริ้นเตอร์ brother จำนวน 3 เครื่อง ที่ห้องรับเรื่องร้องเรียน add printer ปรับปรุง Software 0.00
วรีกร 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 13 กันยายน 2562
11:27:00 น.
ระบบคอมพิวเตอร์มาปัญหาบางฟายล้มเหลว activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวพัทยา สอนประเทศ 061-6423370 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กันยายน 2562
11:42:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นไม่ได้คะ 0.00
เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 11 กันยายน 2562
12:41:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 11 กันยายน 2562
11:45:00 น.
เบราว์เซอร์ไม่สมบูรณ์ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จริญญา แสนนา 0880389868 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 09 กันยายน 2562
10:43:00 น.
ห้องร้องเรียน สป. 0.00
นิตยา 043277911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 09 กันยายน 2562
09:51:00 น.
วิดโด้ไม่สมบูรณ์ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 09 กันยายน 2562
09:43:00 น.
จอเปิดไม่ติด สายไฟจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 06 กันยายน 2562
16:34:00 น.
คอมปริ๊นจากอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เครื่องหน.นวล ห้องรับเรื่องร้องเรียน set plugin internet explorer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วนิดา จู๊ดศรี 0849661758 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.202 06 กันยายน 2562
12:02:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ชนิดา 0910079454 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 กันยายน 2562
15:44:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก 0.00
นายกรกฏ สระคุพันธ์ 0849661758 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.44 05 กันยายน 2562
12:29:00 น.
เปิดไม่ติด ภาพไม่ขึ้นจอ cpu เสีย พัดลมไม่หมุน ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางขนิษฐา เทพไกรวัล 097-174-323-49 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 05 กันยายน 2562
11:36:00 น.
วินโดวฺ์ มีปัญหาไม่จำ ปริ้นไม่ออก ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางขนิษฐา เทพไกรวัล 097-174-323-49 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 กันยายน 2562
11:16:00 น.
วินโดว์ มีปัญหา 0.00
นางขนิษฐา เทพไกรวัล 097-174-323-49 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 กันยายน 2562
10:00:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ออก คอมแจ้งว่าไม่อ่าน word 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น