HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นันณภา สำนักการคลัง 192.168.11.246 20 สิงหาคม 2562
11:02:00 น.
เมนู chome เป้นกล่องสี่เหลี่ยมอ่านไม่ได้ ติดตั้ง chrome beta ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 16 สิงหาคม 2562
15:06:00 น.
เข้าโคมไม่ได้ ติดตั้ง chrome beta ปรับปรุง Software 0.00
เฉลิมภพ คงกุทอง สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 15 สิงหาคม 2562
11:09:00 น.
พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 15 สิงหาคม 2562
10:03:00 น.
เข้าgoogle Chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอีกแล้วค่ะ 1เครื่องค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2562
09:58:00 น.
เข้าgoogle Chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยม 4 เครื่องค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา สำนักการศึกษา 192.168.14.44 13 สิงหาคม 2562
14:55:00 น.
เข้าโคมไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ชุติมา สำนักการคลัง 192.168.11.164 13 สิงหาคม 2562
14:46:00 น.
เว็บ chrome อ่านไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
เขมจิรา สำนักการคลัง 192.168.11.124 13 สิงหาคม 2562
13:52:00 น.
เมนู chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยม อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
อภิชญา สำนักการคลัง 192.168.11.165 13 สิงหาคม 2562
13:50:00 น.
เมนู chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ประไพศรี สำนักการคลัง 192.168.11.245 13 สิงหาคม 2562
13:46:00 น.
เมนู Chome เป้นกล่องสี่เหลี่ยม อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วนา วระบุตร สำนักการคลัง 192.168.11.167 13 สิงหาคม 2562
13:45:00 น.
เมนู chome เป้นกล่องสี่เหลี่ยม อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ธัญพร เดชนอก สำนักการคลัง 192.168.11.173 13 สิงหาคม 2562
13:42:00 น.
เมนู Chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยม อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา สำนักการคลัง 192.168.11.163 13 สิงหาคม 2562
13:39:00 น.
เมนู chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นันณภา คำโสกเชือก สำนักการคลัง 192.168.11.246 13 สิงหาคม 2562
13:33:00 น.
เมนู Chome อ่านไม่ออก ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
saharat สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 13 สิงหาคม 2562
10:25:00 น.
chrome ตัวหนังสือเป็นสี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 สิงหาคม 2562
10:04:00 น.
เข้าเน็ตได้แต่ตัวอักษร เป็นกล่องสี่เหลี่ยม จำนวน 3 เครื่องค่ะที่ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นายกิมมี้ ิหร่องบุตรศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10 09 สิงหาคม 2562
10:39:00 น.
ตัวหนังสือภาษาไทยเป็น4เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ชิดจันทร์ สำนักการคลัง 192.168.11.91 09 สิงหาคม 2562
10:06:00 น.
เปิดแล้วดับห้อง ผ อ เบญญาภา 0.00
พรพนา สำนักการศึกษา 192.168.14.44 09 สิงหาคม 2562
10:03:00 น.
้เข้าโคมไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 08 สิงหาคม 2562
16:39:00 น.
ตัวหนังสือภาษาไทย เป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วครับ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น