HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
เก๋ 0866424433 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.93 08 พฤศจิกายน 2559
09:35:00 น.
จอไม่ติด ไฟเข้าแต่ไม่มีสัญญาณ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Software 0.00
นางภคอร ทองสุข 0810510528 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.225 07 พฤศจิกายน 2559
08:19:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา 043-225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 04 พฤศจิกายน 2559
14:45:00 น.
เครื่องมีไวรัส ไฟล์ในเครื่องหาย ขึ้นป็อปอัพแปลกๆเวลาเปิดเครื่อง สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 043-224030 สำนักการคลัง 192.168.11.115 04 พฤศจิกายน 2559
10:42:00 น.
เปิดเครื่องบูทเครื่องไม่ติด แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.พรรณนิดา มูลกัณหา 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.201 04 พฤศจิกายน 2559
09:57:00 น.
สั่ง print ไม่ได้ ลงไดรเวอรืปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
บ้านประชาสัมพันธ์ - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.37 04 พฤศจิกายน 2559
09:46:00 น.
ติด ๆ ดับๆ สายสัญญาณจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ยุคลธร นาคกระจาย 082-3154871 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14. 02 พฤศจิกายน 2559
10:47:00 น.
สั่งปริ๊นงานในโปรแกรมword ไม่ได้ creat new profile ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ขวัญข้าว 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 02 พฤศจิกายน 2559
10:21:00 น.
พิมพ์งานอยู่ดีดี แล้วเครื่องก็ดับเอง ต้องเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ปล.ดับหลายครั้งต่อวัน delete temp file ปรับปรุง Software 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 094-5766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.253 01 พฤศจิกายน 2559
10:44:00 น.
ระบบใช้งานไม่ได้ install plugin program e-laas ปรับปรุง Software 0.00
พุศรา 0885626959 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.123 31 ตุลาคม 2559
11:15:00 น.
สั่งปริ้นซ์งานใน โปรแกรม word ไม่ได้ ไม่ตอบสนองคำสั่ง แก้ไขการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค ปรับปรุง Software 0.00
พุศรา 0885626959 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.123 31 ตุลาคม 2559
11:15:00 น.
สั่งปริ้นซ์งานใน โปรแกรม word ไม่ได้ ไม่ตอบสนองคำสั่ง แก้ไขการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค ปรับปรุง Software 0.00
นายกิตติกูล แก้วหานาม 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 31 ตุลาคม 2559
10:45:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวพิชญา มีเงินล้าน 0994680011 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 26 ตุลาคม 2559
15:07:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ปรินเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 26 ตุลาคม 2559
12:14:00 น.
windows ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 26 ตุลาคม 2559
11:38:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.10.15 25 ตุลาคม 2559
14:43:00 น.
ลงโปรแกรม SPss ติดตั้งโปรแกรม spss ปรับปรุง Software 0.00
นางวญากรณ์ โหน่งจันดี 0624151655 สำนักการศึกษา 192.168.14.68 25 ตุลาคม 2559
10:38:00 น.
เปิดแผ่น CD ไม่ได้ เครื่องช้า อืด สะดุด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0878766128 สำนักการศึกษา 192.168.11.50 21 ตุลาคม 2559
10:07:00 น.
เครื่องเปิดเข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นุชนภา ขันธ์เครือ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.16 20 ตุลาคม 2559
11:20:00 น.
add printer ไม่ได้ เครื่องพี่ส้ม ฝ่ายส่วนร่วมฯ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.70 20 ตุลาคม 2559
10:06:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น