HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.ปุณิกา จุลวงศ์ 0873734994 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.51 25 มกราคม 2564
11:35:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 0.00
นายณัฐดะนัย คงศรี 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.47 25 มกราคม 2564
11:34:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ราวดี 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 20 มกราคม 2564
11:06:00 น.
ระบบ microsoft pffice มีปัญหา ติดตั้ง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 19 มกราคม 2564
10:27:00 น.
แจ้งติดตั้งโปรแกรมสแกนใหม่ ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 19 มกราคม 2564
10:25:00 น.
เครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วงศกร 0610199752 สำนักการคลัง 192.168.11.169 18 มกราคม 2564
09:29:00 น.
เปิดเครื่อง แล้วค้าง hdd เสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
สรีวรรณ สงวนทรัพย์ 0832903499 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 13 มกราคม 2564
16:25:00 น.
ต้องกด F1 ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าใช้งานโปรแกรม และต้องตั้งค่าวันที่และเวลาใหม่ทุกวัน เปลี่ยนถ่าน bios ปรับปรุง Hareware 35.00
นางสาววัฒนา สีคาม 094-2904788 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15. 11 มกราคม 2564
10:38:00 น.
คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนว่า go to activate windows และไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ windows ได้ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นางเมธินี สุดเสนาะ 0865110775 กองวิชาการและแผนงาน 192.168. 11 มกราคม 2564
10:37:00 น.
เปิดไฟล์Excelไม่ได้ค่ะ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ภควดี 081-8778992 สำนักการคลัง 192.168.11.110 11 มกราคม 2564
09:17:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ 0894200471 สำนักการช่าง 192.168.13.228 07 มกราคม 2564
13:41:00 น.
อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ 0894200471 สำนักการช่าง 192.168.13.228 07 มกราคม 2564
13:41:00 น.
อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
สรีวรรณ 0832903499 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 04 มกราคม 2564
15:07:00 น.
โปรแกรมไลน์ pc มีปัญหา ติดตั้ง line pc ปรับปรุง Software 0.00
โกวิทย์ กุลวิเศษ 0642919871 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 04 มกราคม 2564
09:52:00 น.
มีการย้ายตำแหน่งการใช้งาน เพิ่มสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 28 ธันวาคม 2563
12:40:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ (ห้องร้องเรียน สป.) check ip address ปรับปรุง Hareware 0.00
ประไพรศรี 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.245 25 ธันวาคม 2563
13:37:00 น.
คอมช้า โปรแกรม office หมดอายุ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 21 ธันวาคม 2563
09:16:00 น.
Microsoft เข้าใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 17 ธันวาคม 2563
11:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 16 ธันวาคม 2563
08:52:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญมานี สุยอย 0935561456 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.72 16 ธันวาคม 2563
07:13:00 น.
เม้า คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ USB เสีย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น