HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น สำนักการศึกษา 192.168.14.67 27 พฤศจิกายน 2560
11:09:00 น.
ให้มาติดตั้งเครื่องปริ๊นเตอร์ให้ใหม่ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 22 พฤศจิกายน 2560
11:41:00 น.
เข้าวินโดว์ไม่ได้ 0.00
กิตติยา บุญหนา สำนักการศึกษา 192.168.11.73 22 พฤศจิกายน 2560
09:05:00 น.
จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไฟไม่เข้า ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุจิตรา เสนาสิงห์ สำนักการคลัง 192.168.11.133 15 พฤศจิกายน 2560
13:38:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 13 พฤศจิกายน 2560
10:08:00 น.
เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ install windows ปรับปรุง Software 0.00
อาภาพร (งานกองทุนสุขภาพ) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 13 พฤศจิกายน 2560
10:07:00 น.
แก้ไขไฟล์ word ไม่ได้ add ภาษาไทย ปรับปรุง Software 0.00
สุดใจ ศรีเศษ สำนักการคลัง 192.168.11.28 10 พฤศจิกายน 2560
13:43:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางนวลจันทร์ พงษ์เพีย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 09 พฤศจิกายน 2560
11:05:00 น.
เปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
นางสาววนารัตน์ คงคำ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.168 08 พฤศจิกายน 2560
13:42:00 น.
เปิดไม่ติด ฮาร์ดดิสเสีย หม้อแปลงไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
น.ส.วิลักษณา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.232 08 พฤศจิกายน 2560
11:05:00 น.
update version browser update version browser IE11 ปรับปรุง Software 0.00
ชายธง สงแดง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 พฤศจิกายน 2560
08:58:00 น.
เปิดคอมไม่ติด 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 07 พฤศจิกายน 2560
16:21:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์หัวหน้านวล หน้าจอขึ้นจอสี รบกวนช่วยดูให้ด้วยคะ (ห้องร้องเรียน) แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ สำนักการคลัง 192.168.11.133 07 พฤศจิกายน 2560
14:51:00 น.
เครื่องปริ๊น พิมพ์ไม่ออก ออฟไลน์ สาย usb เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุจิตรา เสนาสิงห์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 พฤศจิกายน 2560
14:43:00 น.
เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ สำนักการศึกษา 192.168.14.98 07 พฤศจิกายน 2560
10:05:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นเตอเร์ไม่ได้ 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ สำนักการศึกษา 192.168.14.98 07 พฤศจิกายน 2560
10:03:00 น.
แชร์เครืิ่องปริ๊นไม่ได้ 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 พฤศจิกายน 2560
14:49:00 น.
เครื่องมีปัญหาระบบLAN ไม่สามารถเข้าถึงเครื่อง 192.168.11.87 0.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล สำนักการศึกษา 192.168.14.54 06 พฤศจิกายน 2560
14:22:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น สำนักการศึกษา 192.168.14.67 06 พฤศจิกายน 2560
14:02:00 น.
เครื่องปริ๊นๆไม่ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 พฤศจิกายน 2560
13:52:00 น.
เครื่องปริ๊นๆไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น